Handläggare operativ samordning – med fokus på kommunikationssamordning

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Karlstad
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.


Operativa avdelningens uppgift är operativ hantering av samhällsstörningar vid olyckor, kriser och krig. I avdelningens uppgift ingår att stärka nationell beredskap, driva och inrikta den aktörsgemensamma hanteringen av samhällsstörningar samt stärka andra aktörer med kompetens och materiel vid insatser.

Enheten Operativ ledning 2 har i uppdrag att samordna och inrikta aktörernas gemensamma hantering vid samhällsstörningar. Vi arbetar förberedande i nätverk av myndigheter och andra centrala samhällsaktörer, planerar och leder nationella samverkanskonferenser, samordnar och skapar, vid behov, gemensam inriktning för berörda aktörers åtgärder och kommunikation med allmänheten. Enheten är en del av MSB:s Operativa avdelning och vi arbetar nära MSB:s tjänsteman i beredskap, operativa analysfunktion och redaktionen för webbplatsen Krisinformation.se.Nu söker vi handläggare som ska ingå i vårt arbete med att vidareutveckla MSB:s operativa arbete med fokus på aktörernas samordnade kommunikation vid samhällsstörningar!

Dina arbetsuppgifter
Under händelser, som kriser, och i vardagen ska du agera proaktivt och inriktande för att skapa samordning mellan ansvariga aktörer.

Tillsammans med dina kollegor arbetar du med att vidareutveckla arbetsmetoder och nätverk. Du driver kommunikatörsnätverk, förbereder och leder samverkanskonferenser, identifierar behov av kommunikationssamordning, medverkar till att fram och implementera aktörsgemensamma kommunikationsstrategier, upprättar aktörsgemensam kommunikativ lägesbild och ger förslag på gemensamma budskap. Du har regelbundet rollen som ”vakthavande samordnare” och representerar myndigheten på aktiviteter som krishanteringsövningar.Din kompetensprofil­­
Vi söker dig som har:

- akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller annan utbildning som är relevant för befattningen
- flerårig erfarenhet av arbete med strategisk och praktisk kommunikation med allmänheten som målgrupp
- analytisk förmåga och kan hantera strategiska frågor såväl som mer handfasta arbetsuppgifter
- erfarenhet av krishantering eller övningsverksamhet
- god kunskap om svenska myndigheters ansvar under kris och krig
- mycket god förmåga att arbeta i grupp och under tidspress
- mycket god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligtDet är meriterande om du har:

- akademisk utbildning inom kommunikation eller marknadsföring
- erfarenhet av arbete inom det svenska krishanteringssystemet, inom kommun, länsstyrelse eller någon av de bevakningsansvariga myndigheterna
- operativ erfarenhet av samverkan mellan aktörer vid kris
- erfarenhet av att leda och utveckla formella nätverk


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som personlig mognad, och hur du kompletterar den redan befintliga gruppen. Vi ser det som viktigt att du är stabil, tydlig och har en god förmåga till helhetssyn. Du behöver vara strukturerad, relationsskapande och ha en god samarbetsförmåga.


Anställningsform
Tjänsten är tillsvidareanställning med placering i Karlstad eller Stockholm. MSB tillämpar provanställning.
Resor till framför allt Stockholm alternativt Karlstad ingår i arbetet.

 
Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

 
Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Maria Bergstrand. Fackliga företrädare är Daniel Hjärne (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Anja Holmgren (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 24


Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast 12 oktober 2020 märkt med referensnummer 2020/121. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.


Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.