Lärare sökes till Lanternan i Borlänge

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Borlänge
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och där du erbjuds ett viktigt och spännande jobb? Välkommen till Humana.

Inom division Barn och unga erbjuder Humana flera HVB och boenden som bedriver omsorg, vård och behandling. Vi tar emot flickor och pojkar med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Specialiserade enheter för ensamkommande, övergreppsproblematik, självskadebeteende och missbruk finns. Till verksamheterna finns knutet en specialistenhet med egna psykologer, psykiatriker, läkare, specialpedagoger m.fl. kompetenser. Hela landet är vårt upptagningsområde.

Är du trött på stora klasser, stressad över att inte hinna med allt du förväntas göra och att inte kunna individualisera undervisningen för dina elever?

Vill du ha små grupper? God arbetsro? Att få tid för varje elev och gå djupt in i undervisningen? Att hinna individualisera undervisningen och dessutom ha resurser för det?

 

Om arbetet/arbetsplatsen


På Lanternan skola går det mellan 20-27 elever i åk 1-9. Skolan är en fristående grundskola. Eleverna på skolan har social och/eller emotionell problematik och de flesta av eleverna bor på Adventums behandlingshem. Vi är åtta undervisande lärare i dagsläget men eleverna har även externa lektioner som exempelvis slöjd/hemkunskap och musik på andra skolor i kommunen. Vi erbjuder alla elever en fullgod skolgång med behöriga lärare i samtliga ämnen.


Om tjänsten


Vi söker en legitimerad lärare som brinner för undervisning och att utveckla pedagogiska planeringar för olika elever. Utöver detta vill vi att du utreder och kartlägger våra elever, med hopp om att de därmed ska kunna utvecklas enligt skolans kompensatoriska uppdrag. Vi utgår ifrån elevernas kunskapsnivå och utvecklar undervisningen individuellt för varje elev så att alla ska kunna nå så långt som möjligt i varje ämne. Lärandet ska vara lustfyllt och väcka intresse för kunskapande hos eleverna. Vi erbjuder goda resurser i form av hög lärartäthet, god tillgång på tekniska hjälpmedel och möjlighet till att pröva olika läromedel.

På vår arbetsplats är studiero ett ledord där alla elever ska ges möjlighet att fokusera på lärandet. För att detta ska vara möjligt har vi tydlig struktur, individuella planeringar och fasta rutiner för dagen. Eleverna har även tillgång till behandlingspersonal under skoltid. Eleverna sitter endast 3-5 elever i varje klassrum, vilket möjliggör ett skapande av goda sociala relationer med eleverna. Dessutom får lärarna tid för varje elev och kan tränga djupt in i lärprocessen samt kontinuerligt ge feedback.


På skolan arbetar vi i team. Vi är flera behöriga lärare inom varje ämne som planerar tillsammans. Varje eftermiddag när eleverna gått hem har vi elevgenomgång där vi reflekterar över varje elevs lärande för att vi ska kunna justera planeringar och arbetssätt på bästa sätt. Syftet är att hela tiden vidareutveckla kompetensen gällande och förståelsen runt den enskilda elevens specifika problematik. 


Beskrivning av tjänsten


Legitimerad lärare med erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd. Du förväntas också att hjälpa till med att planera, genomföra samt utvärdera undervisningen.


Personliga egenskaper
·    God samarbetsförmåga
·    Gillar tydlig struktur
·    God social kompetens
·    Kommunikativ.
·    Positivt inställd till att utvecklas


Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. Läs mer på www.humana.se