Avdelningschef till Hematologen 50C

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
2
Verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar

Den högspecialiserade cancervården på Akademiska sjukhuset är en av landets främsta. Här är tempot högt, vården komplex och involverar en mängd specialistkompetenser. Vårt mål är att vara nationellt och internationellt ledande när det gäller vård, forskning och undervisning inom cancerområdet. Vårt arbete präglas av omtanke om såväl patienten som varandra och vi jobbar långsiktigt och strategiskt med olika former av kompetensutveckling. Inom Blod- och tumörsjukdomar finns sex sektioner och vi är totalt ca 500 medarbetare.


Vår verksamhet
På sektionen för Hematologi bedrivs öppen- och slutenvård för patienter med sjukdomar som engagerar blodet och benmärgen. Exempel på hematologiska sjukdomar är akut och kronisk leukemi, myelom, lymfom, polycytemia vera och myelodysplastiskt syndrom. Vi är drygt 80 anställda läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och farmaceuter. Vi har även tillgång till fysioterapeut, dietist och kurator.

En av våra specialiteter är stamcellstransplantationer och vi är ackrediterade för allogena transplantationer vilket innebär att vi har fått en europeisk kvalitetsstämpel som vi är mycket stolta över. Ackrediteringen är ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete och innebär att vi för att underlätta vårt arbete har utvecklat PM och checklistor som underlättar i det dagliga arbetet och särskilt när man kommer som ny. Vi har en samlat hög kompetens med många erfarna medarbetare som är stommen och tryggheten i vår verksamhet. Här bedrivs en fantastisk vård vilket också visat sig i den nationella patientenkäten med fina resultat avseende patientnöjdhet. Vi arbetar aktivt i nätverk tillsammans med kollegor från hela Sverige i att utveckla och följa upp mot våra nationella behandlingsrekommendationer.

Under 2019 flyttar verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar till den nya vårdbyggnaden, ingång 100/101 vid Dag Hammarskjölds väg. Flytten innebär att verksamheten förläggs till moderna lokaler med enpatientrum, nya informations- och kommunikationstekniska system. Vid flytten samlokaliseras verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar med bl.a. Bild- och funktionsmedicinskt centrum vilket ger nya och utökade samverkansmöjligheter till nytta för våra patienter.

Ditt uppdrag
I din roll som chef och ledare inom sektion Hematologi har du det yttersta ansvaret för personal, kompetensförsörjning, ekonomi och vård och arbetar både strategiskt och operativt. Du har ett samlat ansvar för att verksamheten har rätt resurser och rätt kompetens på plats för att fullgöra sitt uppdrag. Härigenom ansvarar du för att verksamheten kan nå sina samlade mål. Uppdraget som avdelningschef innebär ett nära samarbete med verksamhetschef, sektionschef och övriga chefer och ledare inom och utanför verksamhetsområdet.

Inom verksamheten finns tre gruppchefer, varav en på mottagningen och två på avdelningen. Gruppen av medarbetare är fördelade mellan de tre gruppcheferna som leder, fördelar och stöttar i det dagliga arbetet.

Inom vårdlagen finns specialkompetens, som t.ex. slutenvård Hematologi, och seniora sjuksköterskor har ansvaret för att handleda annan personal. Du och dina kollegor ansvarar gemensamt för att verksamheten vilar på riktlinjer och rutiner baserade på vetenskaplig grund och säkerställer en god och patientsäker vård och behandling. Tillsammans med dina chefskollegor sätter du kompetens- och utbildningsmål som är kopplade till våra utfalls- och kvalitetsmål.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du bör ha aktuell erfarenhet från somatisk sluten- och/eller öppen vård. Du är en ledare som drivs av engagemang, är synlig och närvarande i verksamheten och har en vilja och fallenhet för att förbättra och utveckla.. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter för att effektivt nå gemensamma mål. Det är därför bra att du har god kunskap om pedagogisk utveckling och hur förutsättningar för detta kan skapas. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor där du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser. Du ser helheten och förstår din roll i sammanhanget och ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och dina beslut och du kan balansera olika intressen. Du är drivande för att skapa samt underhålla goda relationer med verksamhetens olika parter.

Som person är du handlingskraftig, lyhörd och empatisk och du är duktig på att samarbeta med olika personalkategorier. Du är tydlig och konsekvent i ditt sätt att leda och fördela arbetet, du ser och tar tillvara alla medarbetares kompetens och ditt ledarskap präglas av öppen och rak kommunikation. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tidigare erfarenhet av att ha arbetat som chef är en merit.

Vi erbjuder
Vi erbjuder ett tidsbegränsat förordnande som avdelningschef och en tillsvidareanställning som sjuksköterska. Lön och tillträdesdag enligt överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).

Vill du veta mer?
Verksamhetschef Peter Asplund 018 – 611 52 28
Sektionschef Honar Cherif 018 - 611 91 25
Fackliga organisationer nås via växeln 018 – 611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker löpande.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.