Överläkare/medicinskt ansvarig till Mottagning för adhd I, S:t Eriksplan

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Mottagning för adhd I, S:t Eriksplan är en öppenvårdsmottagning inom Norra Stockholm psykiatri (NSP), som ligger centralt vid S:t Eriksplan. Mottagningen är en av två specialistenheter (Mottagning för adhd I och Mottagning för adhd II) med uppdrag att utreda neuropsykiatriska tillstånd samt behandla adhd. Vi har ett nära samarbete med Mottagning för adhd II som ligger i direkt anslutning. Mottagningen erbjuder utöver läkemedelsbehandling för adhd, psykopedagogisk behandling, arbetsterapeutiska insatser och det finns ett stort utbud av gruppbehandlingar för adhd och annan samsjuklighet. Mottagningen bedriver ett aktivt utvecklingsarbete och vi har pågående forskningsprojekt.
Vi är en engagerad personalgrupp på mottagningen med drygt 30 anställda. I behandlingsteamet ingår läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator och arbetsterapeut. Vi har ett strukturerat arbetssätt med tydliga rutiner för att underlätta patientarbetet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som specialistläkare ingår behandling av adhd och psykiatrisk samsjuklighet samt utredning av neuropsykiatriska tillstånd. Arbetet på mottagningen är omväxlande och präglas av samarbete med övriga yrkesprofessioner.
I tjänsten ingår bedömning av remisser, kliniskt arbete motsvarande 50 % och uppdraget som medicinskt ansvarig läkare (MAL) motsvarande 50 %. MAL-uppdraget innebär att tillsammans med enhetschefen och sektionschefen planera och implementera vårdutbudet, där du som processledare ansvarar för den vård som ges på mottagningen. Detta sker genom ett aktivt samarbete med mottagningens övriga specialistläkare. Här är en viktig uppgift att säkerställa att mottagningen ger en god vård till de aktuella patienterna. Men också att kontinuerligt säkerställa att utflödet av patienter från mottagningen, i form av avslut och överföring till första linjens psykiatri, är i balans med inflödet.

Anställningsform
Heltid och tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse. Uppdraget som MAL är tidsbegränsat.


Kvalifikationer
Överläkare i psykiatri med intresse och engagemang för diagnostik och behandling av patienter med neuropsykiatriska diagnoser och samsjuklighet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med patientgruppen, är intresserad av metodutveckling och förändringsarbete.
Arbetet utgår från team, men ställer även höga krav på självständighet att kunna lägga upp och genomföra utredning och behandling på egen hand. Du har god samarbetsförmåga samt förmåga att bygga förtroendefulla relationer med patienter och andra samarbetspartners. Du har också förmåga att arbeta flexibelt efter varierande behov.
Vi arbetar med journalsystemet Take Care.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning.

Information om tjänsten lämnas av
Sektionschef Håkan Viklund, sektionen för Äldrepsykiatri, ADHD och unga vuxna. Tel 08 123 492 48
Enhetschef Holger Thomas, Mottagning för adhd I, Tel 08 123 487 95, holger.thomas@sll.se.
Välkommen med din ansökan!


Norra Stockholms psykiatri, NSP, är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Vi erbjuder specialiserad psykiatrisk öppen- och heldygnsvård för Stockholms läns invånare. Till kliniken hör också en länsövergripande psykiatrisk akutmottagning.
Kliniken är organiserad i sektioner och har ett flertal högspecialiserade enheter med inriktning på områdena; affektiva sjukdomar, ångestsjukdomar, psykossjukdomar, adhd och äldrepsykiatri. Vi finns på S:t Eriksplan, Serafen, Alvik och på S:t Görans sjukhusområde.
Vi är en välbemannad universitetsklinik med goda forsknings- och utbildningsmöjligheter med cirka 900 medarbetare. Hos oss arbetar vi aktivt för en jämn könsfördelning och med mångfalds-, HBTQ- och jämställdhetsfrågor, eftersom vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling. Kliniken är en välkomnande arbetsplats, där vi gärna ser en spridning i både etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
Läs mer om oss på www.norrastockholmspsykiatri.se
Sista ansökningsdag
2021-02-05