Fysioterapeut / Sjukgymnast till vuxenhabiliteringen i Hässleholm

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Hässleholm
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Gör skillnad. Varje dag.

Är just du en legitimerad fysioterapeut som trivs med ett varierande och utvecklande arbete och att befinna dig i ett kreativt arbetslag?
Vi utökar med ytterligare en fysioterapeut så ta då chansen och bli vår nya kollega på vuxenhabiliteringen i Hässleholm! På vår enhet arbetar vi tillsammans stöttande gentemot varandra samt har en god stämning. Vi har respekt för varandras profession och finner glädje i varandras kunskap och erfarenheter.

Vuxenhabiliteringen, en verksamhet inom förvaltningen Psykiatri och habilitering, vänder sig till personer över 18 år som har en varaktig funktionsnedsättning så som intellektuellt funktionshinder (IF), autismspektrumtillstånd (AST) eller rörelsehinder. Verksamheten bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi vänder oss också till närstående och personal. Verksamheten bedrivs i ett tvärfackligt teamarbete där arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast och fritidskonsulent ingår.

Habiliteringens arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde, alla människors inneboende kraft, alla människors rätt till integritet och självbestämmande samt alla barns rätt att uttrycka sin mening.

Här kan du läsa mer om Habiliteringen: https://bit.ly/2FcHQsS

ARBETSUPPGIFTER
- Att tillsammans med patienten hitta en lösning som fungerar för just denna patient ger inte bara patienten en bättre livskvalitet utan även mig som fysioterapeut. Patienterna kan ha samma funktionsnedsättning men helt olika livssituationer och bekymmer. Det gäller att vara lite av en detektiv för att hitta den rätta lösningen, berättar Frida, fysioterapeut.

Din roll som fysioterapeut innefattar att ge råd, stöd, behandling, förskriva hjälpmedel och följa upp ortopedtekniska hjälpmedel. Vi arbetar med arbetssättet habiliteringsplanering där mål och planering tillsammans med patienten är viktiga inslag. Insatser kan ges både individuellt och i grupp. Att handleda och ge stöd till för patienten viktiga personer i omgivningen, ingår också i arbetsuppgifterna. I rollen som teammedlem förväntas du bidra med den sjukgymnastiska/fysioterapeutiska kompetensen och ett gott samarbete med övriga teammedlemmar. Vuxenhabiliteringens sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter ansvarar för inrapportering till nationella kvalitetsregistret för CPUP.

Välkommen att höra flera av våra medarbetare berätta om hur det är att jobba inom Habiliteringen: https://bit.ly/2S0wivv

KVALIFIKATIONER
Gällande den formella kompetensen är du legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Erfarenhet av arbete med personer inom vuxenhabiliteringens målgrupp och kompletterande utbildningar som arbetsgivaren bedömer värdefulla är meriterande. Giltigt B-körkort är ett krav för tjänsten.

Vuxenhabiliteringen söker medarbetare som ser möjligheter och utmaningar i en organisation i förändring och som är positiv till tvärfackligt arbete och samverkan med olika organisationer.

Du är en ansvarstagande person och har en god känsla för service gentemot patienter, anhöriga och samarbetspartners. För att trivas i rollen har du lätt för att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och har en god samarbetsförmåga. Du ser utmaningar som möjligheter och väljer att fokusera på lösningar. Viktigt för tjänsten är även att du har en naturlig fallenhet för att bemöta alla människor på ett trevligt och respektfullt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Psykiatri och habilitering består av den offentligt drivna psykiatrin och av habiliteringen i Skåne. I uppdraget ingår bland annat, vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Förvaltningen har cirka 4000 medarbetare och verksamhet i hela Skåne. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.