SFI-lärare

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Vuxenutbildningen

Är du lärare med ett stort engagemang för kortutbildade? Vill du bli en i teamet som jobbar med SFI-utbildning?
Vi ser fram emot din ansökan!

Utbildnings- och jobbcenter ansvarar för Uppsala kommuns vuxenutbildning i egenregi. Vi erbjuder vuxna möjligheten att studera allmänna ämnen på grundläggande och gymnasial nivå, yrkesutbildningar inom vård och social omsorg, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna. Våra kurser bedrivs i form av närundervisning. Vi arbetar aktivt med att integrera digital teknik i undervisningen. Alla lärare har tillgång till egen laptop och skolan är välutrustad med smartboards i alla klassrum. Vuxenutbildningen är en enhet inom Arbetsmarknadsförvaltningen.

Ditt uppdrag
Som SFI-lärare på Bas Uppsala tar du tillsammans med de andra i lärarteamet gemensamt ansvar för eleverna, och du är mentor för en grupp elever. Du undervisar framför allt i SFI för kortutbildade, men språkutvecklande undervisning i någon av orienteringskurserna omvärldskunskap, vardagsmatematik, digital kompetens, hälsa, rörelse, motion och arbetsliv kan också bli aktuellt. Där har du ibland medspråkare som talar elevernas förstaspråk till din hjälp. Du arbetar mot målen i främst kurs A och B och i förlängningen mot att korta vägen till annan utbildning, praktik eller jobb för eleven. Du sätter eleven i centrum och tillsammans med lärarlaget utvecklar du metoder och material för att möta varje elev där den är. Du arbetar för att eleven ska nå så långt som möjligt. Du är en god pedagog anpassar alltså din undervisning efter elevernas behov och progression.

Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa SFI. Har du behörighet mot grundskolan samt utbildning i läs- och skrivinlärning ses det som meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att undervisa kortutbildade. Det är även meriterande om du har språkkunskaper utöver svenska och engelska.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Dessutom har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Anneli Sallin, biträdande rektor, 018-727 22 25

Fackliga företrädare:
Lärarförbundet centralt, 018-727 24 50
Lärarnas Riksförbund, Helena Dübeck, 076-798 30 65

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.