Brukarrevisionssamordnare för våra Brukarrevisorer

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
Vill du vara med att bidra till att utveckla psykiatrin och socialpsykiatrin?
NSPH Skåne söker Brukarrevisionssamordnare för kommande Brukarrevisioner
Uppdraget kommer att börja under februari/mars 2021 och utgörs av att du verkar som Brukarrevisionssamordnare för revisionen och de Brukarrevisorer som ingår i uppdraget. Efter slutförda intervjuer sammanställer du data från intervjuerna samt författar och presenterar en rapport för verksamheten. I uppdraget som samordnare leder och fördelar du arbetet inom uppdraget och fungerar som stöd för Brukarrevisorerna i deras arbete.
För varje Brukarrevisionsuppdrag utgår ett fast arvode och om uppdraget kräver det kommer reseersättning att utgå.
Som samordnare för en Brukarrevision behöver du ha följande kvalifikationer:
Ha erfarenhet som brukare/patient och/eller som anhörig
Ha erfarenhet av att sammanställa en rapport på akademisk nivå (ex C-uppsats)
Ha erfarenhet av att ha gjort intervjuer
Ha god förmåga att uttrycka dig i skrift
Ha en god förmåga att driva, planera och samordna ett projekt.Om NSPH Skåne och Brukarrevision
NSPH Skåne är en paraplyorganisation för 13 föreningar inom området psykisk hälsa/ohälsa.
En Brukarrevision är en metod för såväl extern utvärdering av en verksamhet inom psykiatri/socialpsykiatri, som en väg till ökat brukarinflytande. I en Brukarrevision är det personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som skriver frågorna, genomför intervjuerna, sammanställer rapporten och utvecklingsförslagen, samt genomför återkoppling och återbesök i verksamheten där Brukarrevisionen genomförts. En extern och oberoende utvärdering som i alla led genomförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.


Rekrytering
Har du frågor eller är intresserad av uppdraget maila Conny Allaskog. Rekrytering av samordnare sker löpande och vi kommer att hantera ansökningar efter hand som de kommer in. Uppdraget kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Sista ansökningsdag
2021-02-08