Handläggare till enhet patientsäkerhet i Malmö

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Gör skillnad. Varje dag.

Avdelning för strategisk vårdutveckling och säkerhet ansvarar för att stödja Skånes universitetssjukvårds (Sus) sjukhusledning och verksamhet i frågor som handlar om vårdens kvalitet och säkerhet. Avdelningen är indelad i flera arbetsområden. Förutom patientsäkerhet och kvalitetsutveckling arbetar vi bland annat med allmän säkerhet, läkemedelsfrågor, hälsofrämjande sjukhus samt verksamhetsnära IT-stöd. Arbetet ska bidra till en god vård och att vår vision att alltid vara bland de bästa förverkligas.

Enheten för patientsäkerhet är en av fem enheter inom den förvaltningsövergripande avdelningen för strategisk vårdutveckling och säkerhet. Vi är idag tio medarbetare som arbetar med handläggning, utbildning och strategiska patientsäkerhetsfrågor för att stärka patientsäkerheten på Sus.

Enhet patientsäkerhet söker nu en ny kollega, som främst ska ansvara för handläggning av utredning av händelser inför eventuell anmälan enligt lex Maria.

ARBETSUPPGIFTER
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter/yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.

Som patientsäkerhetshandläggare har du en del av den lagstadgade utrednings- och anmälningsprocessen i hälso- och sjukvårdens skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört allvarliga vårdskador eller risker för detsamma. Huvudsakliga arbetsuppgifter är kvalificerad handläggning av utredningar av allvarliga avvikelser, patientärenden och klagomål. Handläggningen består bland annat i att registrera ärenden, samordna, kommunicera och bevaka att efterfrågade handlingar inkommer. Chefläkare fattar beslut om utredningar och har ansvaret för förvaltningens anmälningsskyldighet enligt lex Maria.

I den kvalificerade handläggningen arbetar du självständigt, men det finns ett nära samarbete med flera kollegor och chefläkare. Handläggaren har också kontakt med vår tillsynsmyndighet Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du samordnar inspektioner och tillsynsärenden, medverkar vid inspektioner samt stödjer verksamhetschefer och nyckelpersoner tillsammans med kollegor regelbundet med utbildning och rådgivning. Som patientsäkerhetshandläggare har du också kontakt med Patientnämnden samt samarbete med Region Skånes diarium.

Som patientsäkerhetshandläggare arbetar du förvaltningsövergripande och är en av förvaltningens representanter i det strategiska patientsäkerhetsarbetet och tillsammans med övriga kollegor verkar du för utveckling och förbättring. I arbetet ingår i övrigt att kontinuerligt kvalitetssäkra och utvärdera handläggnings- och utredningsprocessen. Patientsäkerhetshandläggaren kan även inneha individuella uppdrag med möjlighet att utvecklas individuellt inom området patientsäkerhet.

Då arbetet rör hela förvaltningen kan vissa resor mellan förvaltningens olika sjukhus förekomma.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har ett stort intresse och gärna erfarenhet av både patientsäkerhet och administrativt arbete.

Du arbetar kanske idag som medicinsk sekreterare, undersköterska, sjuksköterska alternativt liknande yrke inom hälso- och sjukvård kombinerat med både vana/rutin och intresse för den administration som är nödvändig i handläggningsprocessen.

Vidare har du intresse för och kanske viss kännedom om hälso- och sjukvårdens gällande lagar och andra författningar avseende patientsäkerhet, vårdskador och klagomål, men detta är inte ett krav. Du har lätt för att bygga relationer, såväl internt inom organisationens olika verksamheter som externt. Då du i din roll också kommer att möta patienter och närstående (telefon, brev, personliga möten) är det av stor vikt att du har ett mycket gott bemötande och empatisk förmåga.

Som handläggare hanterar du en mängd parallella ärenden som kräver struktur, ansvarstagande och flexibilitet. Vidare är du en person som agerar med hög integritet och har lätt för såväl självständigt arbete som teamarbete. Sist, men inte minst, har du viss kännedom om hur hälso- och sjukvården är organiserad i Region Skåne, men det är inte ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso-och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.