Barnskötare till Nybrovägen 1

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Linköping
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
Om Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning. Vi ansvarar för utbildning, arbetsmarknad och integration. Vi är totalt drygt 6000 medarbetare som tillsammans drar nytta av varandra. Vi är måna om att våra verksamheter ska genomsyras av både god kvalitet och professionalitet.

Här finns gott om utrymme för att både växa i din yrkesroll och bidra till att Linköping blir en plats där alla trivs. Vill du vara med och ge Linköpings invånare de bästa förutsättningarna för att kunna växa och utveckla sina kunskaper? Då är vi rätt för dig.

Om arbetsplatsen
Området Harvestad, Ekholmen och Blästad består av nio förskolor, och leds av en rektor och tre biträdande rektorer. Vi ser barnet som kompetent, och olikheter som något positivt. Vi möter barnen utifrån deras olika kompetenser, intressen och behov, där varje barn ska få lyckas. Personalen är närvarande tillsammans med barnen och undervisning sker genom ett utforskande förhållningssätt. Vi arbetar för en välkomnande och hållbar utbildning med omsorg, utveckling och lärande för alla, hela dagen. Genom systematiskt kvalitetsarbete utvecklar vi vår utbildning och följer barnens förändrade kunnande både i grupp och på individnivå. Varje arbetslag har gemensam veckoreflektion kring undervisningen inom det prioriterade målet.

Under 2020-2021 är vårt prioriterade mål att förskolan ska uppfattas som en social och kulturell mötesplats, vilket präglar utbildningen och dess lärmiljöer. Biträdande rektorer, specialpedagoger och förste förskollärare finns som stöd i detta arbete.

Nybrovägens förskola är belägen i bottenplanet i Harvestadsskolans lokaler. Förskolan består av två baser, där de yngre barnen går på Blå bas och de äldre på Röd bas. Varje bas består av två avdelningar, vilket innebär att det är totalt fyra avdelningar och ca 80 barn. Hos oss arbetar förskollärare, barnskötare och ekonomibiträde.

Arbetsbeskrivning
Enligt läroplanen är förskolans och pedagogernas uppdrag att ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.  

Som barnskötare ska du ha kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag.

Som barnskötare i förskolan är du delaktig i planering och genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att


• omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet, 


• genomförandet utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 


• spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och 


• pedagogiskt innehåll och miljöer inspirerar till utveckling och lärande och utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

I din roll som barnskötare ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.  

Kvalifikationer
Du som söker har ha en genomförd gymnasie- eller vuxenutbildning inom Barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning.

Du ska även ha erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola.

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare ska du vara en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten
Tillträde: 2021-01-01

Anställningsform: Visstidsanställning t.o.m. 2021-06-30

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 6079


Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?