ST-läkare i akutsjukvård till Medicinsk Enhet Akut

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Huddinge
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Om verksamheten
Akutsektionen bedriver specialiserad akutsjukvård vid akutmottagningarna i Huddinge och Solna. Vår största resurs är våra medarbetare och vi arbetar efter vår vision: Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården. Akutmottagningen på Karolinska är en av Sveriges största och tar emot ca60 000 patientbesök per år. De patientervi vårdar har ett brett spektrum av medicinska diagnoser. Vi arbetar i team tillsammans med andrayrkeskategorier och harettgemensamt flöde till akutmottagningen.
Påsektionenbedrivs forskning med inriktning mot det akuta omhändertagandet och patientnära diagnostik. Vi ansvarar för utbildning av läkarstudenter, kollegor från angränsande specialiteter och omvårdnadspersonal.
Vi utlyser ST tjänst i akutsjukvård till Medicinsk Enhet (ME) akut i Huddinge.
Om tjänsten
Tjänstgöring som ST-läkare i akutsjukvård på akutmottagningen med tjänstgöring på akutmottagningen i Huddinge samt mindre del av tjänstgöring inom våra akutvårdsavdelningar (AVA, KAVA, MAVA och MIMA).
I samråd med handledare och ST-studierektor uppförs en utbildningsplan som innehåller sidoplaceringar och kurser, dettaför att tillgodogöra sig de kunskapskrav som finns specificerade i Socialstyrelsens målbeskrivning för godkänd specialitet i akutsjukvård.

I arbetsuppgifterna ingår handledning av medicine kandidater, AT-läkare och omvårdnadspersonal vilket innebär bland annat att göra presentationer i mindre grupper samt ha ansvar för föreläsningar.
Vi söker
Vi söker dig som hargod samarbetsförmåga och intresse av forskning/undervisning samt utvecklingsarbete. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer 
Krav: Legitimerad läkare med särskilt intresse för akutsjukvård och erfarenhet av arbete på akutmottagning.

Om rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess ingår kontroller hos socialstyrelsen, IVO samt belastningsregistret. I den här rekryteringsprocessen arbetar vi med ett löpande urval.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. Personligt brev  
2. CV
3. Läkarlegitimation
4. Övriga bilagor (bifogas i förekommande fall)  
- Bevis om specialistkompetens  
- Bevis om medicine doktorsexamen  
- Bevis om docentur  

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning. 

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret. 

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.
Tema Akut och reparativ medicin består av fem medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron-näsa-hals och hörsel och balans, samt Transplantation), två omvårdnadsområden (Solna respektive Huddinge) samt en vårdadministrativ enhet.
Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicinska och omvårdnads ämnen och sker i samarbete med Karolinska Institutet och andra utomstående aktörer. Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten. Tema ARM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
OBS: Vi kommunicerar främst med e-post från vårt rekryteringssystem. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
- när du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
- se över dina filterinställningar för skräppost
- hålla utkik i din skräppost.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!
Sista ansökningsdag
2021-01-29