Näringslivsutvecklare

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Linköping
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Om Kommunledningsförvaltningen
I en stor och innovativ kommun som Linköping, har Kommunledningsförvaltningen en viktig samordnande roll. Vi ger stöd och service till hela kommunen, företag och organisationer. På så sätt skapas goda möjligheter att utveckla och förverkliga idéer. Att arbeta hos oss är att vara med och göra skillnad – att påverka samhällsutvecklingen. Vårt arbete berör de flesta Linköpingsbors vardag och bidrar till ökad social och ekologisk hållbarhet samt förbättrad tillgänglighet. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger stöd till den politiska ledningen. Inom vår förvaltning ryms också modern kommunikation, effektiv administration och ett ambitiöst arbete med kompetensförsörjning, säkerhet och digitalisering. Allt det grundläggande som behövs i en kommun som växer och utvecklas.

Om arbetsplatsen
Linköpings kommun strävar efter att öka den lokala tillväxten, främja nya etableringar och stärka näringslivsklimatet utifrån den politiskt beslutande näringslivsstrategin. Näringsliv och tillväxt arbetar för en långsiktig- och hållbar näringslivsutveckling och en god välfärd för kommunens medborgare. Att aktivt möta, föra en dialog och ha goda relationer med vårt breda näringsliv samt lokala, regionala och nationella samverkansaktörer är helt avgörande för stabens möjlighet att driva utvecklingsarbetet framåt, för kommunens bästa.

Näringslivsutvecklarnas uppdrag innefattar bland annat att skapa goda förutsättningar för etablering- och investeringar, talangattraktion och kompetensförsörjning, innovation och utvecklingsmiljöer, ett gott klimat för entreprenörskap och nyföretagande samt ansvarar för kommunens internationella samverkan ur ett näringslivsperspektiv. Vidare ingår i stabens uppdrag att utveckla och genomföra den strategiska kommunikationen och de event som berör vår näringslivsdialog. Därtill har enheten gemensamt ansvaret att bereda de ärenden som aktualiseras från klf/kf/ks samt skall kontinuerligt bedriva omvärldsbevakning och arbeta med statistik och analys kopplat till förutsättningar för näringslivsutveckling. En annan viktig del är vår företagsservice och lotsfunktion som erbjuder företagen - en väg in - till kommunens verksamhetsområden och myndighetsutövning. Dessa frågor kan handla om hur man gör när man vill flytta sitt företag till Linköping, hur man får stöd när man vill utveckla sin verksamhet eller när man behöver söka tillstånd.

Som näringslivsutvecklare får du därför arbeta med en bredd av kvalificerade frågor med stort eget ansvar. Detta som en del av ett engagerat och positivt team som drivs av glädjen att tillsammans få bidra till Linköpings utveckling. Vårt syfte är att främja en hållbar tillväxt som skapar reella värden för framtidsstaden Linköping.  

Arbetsbeskrivning
Centralt för rollen som näringslivsutvecklare är att du har en grundläggande insikt om näringslivets villkor och en affärsmässighet. Det är också viktigt att du har förståelse för hur affärer och samverkan fungerar mellan offentliga och privata aktörer.

Som näringslivsutvecklare kommer du i första hand att skapa värden för näringslivet som medlem i teamet som arbetar med investerings- och etableringsfrämjande samt vår lots- och företagsservice. Du kommer även att bidra till projekt och aktiviteter kopplade till hållbart företagande, hållbar stadsutveckling och smarta städer. Inom dessa områden sker ett nära samarbete med hela kommunorganisationen och våra innovations- och utvecklingsmiljöer.

Näringslivsstaben består idag av direktör, enhetschef samt ytterligare sex medarbetare.

Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning inom företagsekonomi, samhällsbyggnad, hållbar utveckling eller andra relaterade områden som av arbetsgivaren bedöms som relevanta. Erfarenhet inom projektledning, ekonomi, företagande, juridik, fastighet- och markfrågor ser vi som meriterande, liksom tidigare relevant arbetserfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation och med samarbetsprojekt mellan kommun och näringsliv. 

För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du är lyhörd och har en god förmåga att bygga långsiktiga yrkesmässiga relationer. Vidare att du är självgående, driven och värdesätter att arbeta utifrån ett tillitsbaserat ledarskap där teamets resultat och kommunens gemensamma framgång även är ditt mål. Då varierande arbetsuppgifter förekommer i den här tjänsten ser vi att du är bekväm i att ta itu med dessa, oavsett om av enklare eller mer komplex karaktär. Ditt arbetssätt präglas vidare av en god samarbetsförmåga.

Information om tjänsten
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 5924


Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?