Skolkurator, Peterslundsskolan

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Skolkurator, Peterslundsskolan

Placering: 
Oxelösund
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen till Stockholm och strax under timmen till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv.
I Oxelösunds kommun satsar vi på barn- och elevhälsan! Vi har en delvis samlad barn- och elevhälsa där vi gemensamt utvecklar arbetet med fokus att ha en röd tråd från det lilla barnet upp genom åren. Att nå en så likvärdig barn- och elevhälsa som möjligt där vi framför allt jobbar förebyggande och hälsofrämjande på våra förskolor och skolor är mål som vi aktivt arbetar med.
Vi söker nu en skolkurator som arbetar F-6 på Peterslundsskolan. Du arbetar tillsammans med elevhälsan på skolan och de andra skolkuratorerna som finns på de andra skolorna. Du har en rektor som chef men är en del av den samlade barn- och elevhälsan som ses kontinuerligt.


ARBETSUPPGIFTER
ARBETSUPPGIFTER
Du arbetar i nära samarbete med kuratorskollegor, övrig elevhälsopersonal, pedagoger, barn- och elevhälsochef samt rektorer. Du tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen och utvecklingen av elevhälsans arbete.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

•Genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen

•Arbeta med elevers sociala och psykosociala skolsituation för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål på individ-, grupp och organisationsnivå

•På rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför mottagande i grund- och gymnasiesärskola

•Ge handledning och konsultation till skolans personal

•Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling

•Delta i skolans arbete när det gäller värdegrund och likabehandling

•Nära samverkan med exempelvis socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habiliteringsverksamhet, kultur- och fritidsförvaltning.


KVALIFIKATIONER
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk utbildning på minst grundnivå så som socionom, beteendevetare eller socialpedagog. Utbildning och kunskap inom MI (motiverande samtal), NPF, lågaffektivt bemötande, KBT, LSS är meriterande
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde, ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.

Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd.