Senior Commercial Project Manager till BayWa r.e. Scandinavia

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1
Poolia söker för rekrytering till BayWa r.e. Scandinavia en proaktiv och driven Senior Commercial Project Manager med starkt och utvecklat projekt- och affärsfokus där teknisk kompetens är en naturlig ingrediens. Tjänsten är på heltid och placerad i Malmö. Tjänsten är en ny befattning direkt underställd VD. Du kommer att ha ett avgörande inflytande för både bolagets och kundernas framtida framgång.

Vill du vara med och påverka den pågående energiomställningen och arbeta i ett framgångsrikt och växande företag inom förnyelsebar energi? Vill du vara en del av en global framgångsrik börsnoterad koncern? Bolaget befinner sig i en expansiv fas med pågående och nya projekt som skall initieras och realiseras varför vi snarast behöver förstärkning.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande gör ett urval för intervjuer.

Om tjänsten
Tjänsten kommer att vara en nyckelroll i framgången för BayWa r.e. i Norden och Baltikum. Du kommer att tillsammans med Din projektorganisation ansvara för att initiera, analysera, genomföra och överlämna projekt och anläggningar för förnyelsebar energi till våra slutkunder. Ditt eget fokus skall förutom att initiera, genomföra och slutföra projekten, vara det affärsmässiga och kundorienterade, dvs att beslutade projekt blir affärsmässiga framgångar för BayWa r.e. liksom för våra kunder.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du erbjuds en utvecklande och utmanande tjänst i en internationell miljö.

Som Senior Commercial Project Manager kommer du bland annat fokusera på att:

• Initiera och analysera nya projekt (affärscase), presentera dem för företagsledningen och utveckla dem att bli en del av bolagets projektportfölj;
• Ansvara för projekt- och konsultverksamheten och utvärdera, utveckla och bygga projekt inom förnyelsebar energi och överlämna kommersiellt lönsamma nyckelfärdiga tillgångar till våra kommersiella och industriella kunder;
• Kontinuerligt genomföra och utvärdera pågående affärscase;
• Initiera och utveckla nya affärsmodeller då energisektor är under en spännande omställning;
• Utforma projektstyrning, rapporteringsstrukturer och eskaleringsprocesser anpassade till respektive projekt;
• Skapa strukturer för att planera, övervaka, kontrollera och dokumentera framsteg, projektplaner, status- och beslutsrapporter;
• Upprätta information som möjliggör ett effektivt beslutsfattande;
• Hantera relationer med markägare, grannar och politiker under initiering, projektutveckling och genomförande;
• Driva projekten på ett effektivt och systematiskt sätt.

Du rapporterar till VD för BayWa r.e. Scandinavia AB med verksamhetsansvar för Norden och Baltikum.

Vem är du?
Vi söker dig som är civilingenjör inom bygg-, elektro- eller inom maskinteknik eller industriell ekonomi alternativt har en universitetsutbildning inom ekonomi eller motsvarande som Du anser passar tjänsten.

Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet från kommersiell projektverksamhet inom vindbruksbranschen eller från andra större infrastrukturprojekt.

Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.

Vi ser det som värdefullt att du har en internationell erfarenhet i en mångkulturell miljö.

Du har en gedigen projekterfarenhet med kunskap av kommersialisering av affärsmodeller, utvidgning av befintliga modeller och lansering av nya möjligheter.

Du har även stark kommersiell ådra och en god teknisk kompetens. Du har god kunskap om att hantera budgetar och resurser utifrån projektplaner.

Du har en gedigen erfarenhet av utvärdering och ledning av interna medarbetare, externa rådgivare och entreprenörer inom ett brett spektrum av tekniska, finansiella och kommersiella frågor.

Du har troligen erfarenhet av projektförvärv/-försäljning av vindkraftsprojekt eller andra större infrastrukturprojekt.

Som person är du kommunikativ, relationsskapande, analytisk, självmotiverande och entusiastisk, Du har en förmåga att bygga förtroende och respekt inom team och även att jobba med/inom internationella team. Vidare är du strukturerad och detaljorienterad, samtidigt som den är utåtriktad, samverkande och övertygande. Du har också ett entreprenörs- och strategiskt tänkande, ett högt engagemang och en stark kundorientering.

Om verksamheten
Vi är en ledande global leverantör inom förnyelsebar energi och vi utvecklar, distribuerar och förvaltar skräddarsydda energilösningar till kommersiella och industriella kunder.

Globalt har BayWa r.e. levererat in över 2 GW på elnätet och förvaltar tillgångar på mer än 5 GW. Vi samarbetar med företag i hela världen för att minska koldioxidavtryck och sänka energikostnader.

BayWa r.e. är även en ledande leverantör till partihandelsmarknaden för solenergi och ett förstahandsval för tusentals installatörer. Vi har också en snabbt växande energihandelsverksamhet och står för försörjningen till tiotusentals kunder.

Varje dag är vi med och formar framtidens energi genom att utveckla nya lösningar, överbrygga tekniska gränser och omdefiniera standarder.

Samtidigt är vi en del av BayWa-koncernen med en årlig omsättning på 16 miljarder euro. I över 90 år har BayWa tillhandahållit marknadsledande globala lösningar inom jordbruk, energi och byggnadstjänster.

Läs mer på https://nordic.baywa-re.com/sv/