Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning mot ledarskap i skolan

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning mot ledarskap i skolan

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 250 anställda varav runt 180 lärare/forskare, 50 doktorander och 20 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination administration och delvis handledning. Anställningen avser främst undervisning på kurser inom pedagogiskt ledarskap på ämneslärarprogrammet och till viss del undervisning i lärande och utveckling. Undervisningen handlar främst om skolans olika typer av ledarskap, det vill säga på såväl övergripande skolledarnivå som på klassrumsnivå. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings-, och utvärderingsarbete.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen från högskoleutbildning inom ämnesområde som är av relevans för anställningen, samt visat pedagogisk skicklighet. Avlagd licentiatexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn tagen till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen är ett krav.

Meriterande: Erfarenhet av praktiknära skolforskning är meriterande.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade, så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-08-15 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-08-14.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Henrik Edgren, tel. 018-471 2455, e-post henrik.edgren@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 29 maj 2019, UFV-PA 2019/1473.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.