Projektadministratör

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Cantera söker ambitiösa och drivna konsulter med mycket god teknisk kompetens och relevant utbildning. Vi tror att du trivs med att ställas inför nya utmaningar och att du förstår vikten av att sätta kunden i fokus.


Som projektadministratör ska du som främsta arbetsuppgift stötta sektionens olika projekt med de administrativa arbetsuppgifterna. I uppdraget ingår bl a att du:


· Agerar utifrån projektets mål
· Ansvarar för att hantera löpande administrativa frågor och lösa uppkommande administrativa frågor.
Är sammanhållande och skapar förutsättningar för den administrativa processen i projektet, så som dokumenthanteringsplan, diarieföring, introduktion av nya projektmedlemmar, protokoll från möten och fakturahantering

· Medverkar och bidrar till utvecklingen av IP:s administratörsnätverk.
· Resurshantering i projekt/program:
o Hantera resursanskaffning i form av konsultavrop och förlängning samt utökning av befintliga resursers uppdrag.
o Praktisk hanterar nya projektmedlemmar som börjar/slutar i projektet.
o Introducera nya projektmedlemmar, såväl TF-anställda som konsulter i projekten/programmet.
o Genomföra beställningar av behörigheter och hårdvara
· Hantering av möten och dokumentation:
o Ansvara för kallelser, protokoll, minnesanteckningar och annan mötesdokumentation
o Stödja vid framtagning av utkast av dokument samt granskning och ändringshantering av dokument
o Ärende- och dokumenthantering så som planering, mappstruktur, diarieföring och arkivering
o Arbeta i våra digitala projektverktyg
o Stödja i administration av beslut- samt avtalshantering, tex diarieföring, resurshantering, andra avtal kopplade till projekten/programmet.
o Stödja vid begäran om utlämnande av allmän handling
· Stödjande i rapportering och ekonomi:
o Delta vid framtagning av styrgruppsmaterial
o Stödja i framtagande av material till rapportering av projektstatusrapporter
o Ta emot, granska och kontera fakturor
· Övrig praktisk hantering:
o Hantera aktiviteter som exempelvis mötesrum och flytt
o Genomföra resebokningar för projekt/programmedlemmar som reser i projektet och kontrollera att all nödvändig dokumentation för administration av dessa upprättas
o Hantera projektets eventuella funktionsbrevlåda
o Medverka i projekt/programintern kommunikationsinsatser
- informationsmail, informationsmöten och arrangemang.


Kompetenskrav
Obligatoriska krav (minst tre krav)


Gymnasial examen
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete. Hänvisa tydligt till hur kravet uppnåtts i CV.
Minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat med dokumenthanteringssystem. Hänvisa tydligt till hur kravet uppnåtts i CV och namnge vilket/vilka dokumenthanteringssystem du jobbat i.
Minst 5 års erfarenhet med att ha arbetat i Office-paketet. Hänvisa tydligt till hur kravet uppnåtts i CV.


Bör-krav (urvalskriterium)
Minst 4 års erfarenhet av att ha arbetat med administrativa uppgifter inom minst ett projekt. Hänvisa tydligt till hur kravet uppnåtts i CV.
Minst tre års erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet. Hänvisa tydligt till hur kravet uppnåtts i CV.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet inom MS Visio. Hänvisa tydligt till hur kravet uppnåtts i CV.


Vid ansökan märk ansökan med Projektadministratör


Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och positionen kan bli tillsatt innan slutdatum.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser