Hemkunskapslärare

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Vi söker dig som är bra på att skapa goda relationer och en god miljö. På fritids ska man få utforska vad vänskap kan vara och hur relationer kan skapas och bli bra. Vi hoppas att fritids kan vara en av de viktigaste platserna i barns liv när det gäller att hitta kompisar. På fritids ska barn få prova att vara människa tillsammans med andra, barn såväl som vuxna. Vårt fritids ska vara en så pass trygg plattform att varje barn vågar prova sig själv i en ny roll eller ett nytt sätt att vara på. Vi vill även att barnen ska känna att de får vara den de är. Som fritidspedagog arbetar du dels tillsammans med en klasslärare i samverkan under skoldagen, dels med organiserade aktiviteter på eftermiddagen. Fritids ska vara en plats som uppmuntrar och inspirerar till lek. På fritids ska det finnas både organiserad och spontan lek, exempelvis ritlekar, spel, rörelselekar, dramalekar och byggande. Även när barnen leker själva vill vi att det ska finnas vuxna nära tillhands. I leken vill vi att barn ska ha roligt samtidigt som de skaffar sig förmågor av olika slag, t ex sociala kompetenser som rör mellanmänskliga relationer. Fritids ska vara en plats där barn har möjlighet att använda sin kreativitet och fantasi genom att prova på skapande arbete i olika material och med olika metoder. Genom utmaningar, material och olika medium som du som pedagoger tillför. Vi vill att barnen ska känna sig fria att undersöka möjligheter, alltså vad de kan göra. Fritidspedagogens roll är att skapa utmaningar som förändrar elevens uppfattning om vad som är möjligt. Vi vill även uppmuntra barnen här på Backaskolan att skapa på sitt sätt. Tjänsten kombineras med att undervisa i hem- och konsumentkuskap på ca 25% och vi söker därför dig som, förutom en fritidspedagogbehörighet, även har en behörighet i hemkunskapsämnet.


Backaskolan har en Reggio Emelia-inspirerad profilering, vilket innebär att vi arbetar aktivt med delaktighet, demokrati och estetiska uttrycksformer. Vi arbetar för att kunskaperna löper som en röd tråd över ämnesgränser och att eleverna blir inkluderade i ett meningsfullt sammanhang. Skolan är en fristående enparallelig F-9-skola med ca 270 elever. Skolan drivs som en ideel förening med en styrelse bestående av föräldrar och pedagoger.


Rekrytering sker fortlöpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag
2021-06-11