Kurator till Hyllivångsskolan

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Kurator till Hyllivångsskolan

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!
Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!


Hyllievångsskolan är en ny skola som startades i augusti 2017 i stadsdelen Hyllie. På skolan finns nu förskoleklass och åk 1. Fullt utbyggd kommer skolan att vara en F6-skola med cirka 630 elever, med tre klasser i varje årskurs. Elevantalet på skolan kommer att utökas läsårsvis. Fritidshemsverksamheten är integrerad med skolan och under ett par år kommer även autismverksamhet att samlokalisera.
Vi som arbetar på skolan har starkt engagemang att möta alla elever utifrån deras förutsättningar, trivs att arbeta framåtriktat tillsammans med engagerade kollegor och är stolta över vår positiva och professionella skolkultur.

Skolans placering i gränslandet mellan staden och landet ger eleverna stora möjligheter till spännande och varierande lärmiljöer. Hyllie är en kvarterstät och hållbar, framväxande stadsdel.
Hyllievångsskolan är skolan mitt i världen och mitt i staden!


ARBETSUPPGIFTER
Hyllievångsskolan söker en kurator som vill vara delaktig och drivande i arbetet att skolan ska vara en positiv mötesplats i stadsdelen. Som en del i arbetet ingår det därför att samarbeta med organisationer, kultur- och föreningsliv i skolans närsamhälle med syfte att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.

Du kommer att ingå i elevhälsoteamet tillsammans med speciallärare, skolledning, och skolsköterska.

I uppdraget arbetar du tillsammans med vårdnadshavare och elever och en viktig del i uppdraget är att vara en del av det fortsatta utvecklingsarbetet med elevhälsoarbetet på skolan.

Tillsammans med övrig personal driver du en verksamhet med eleven i centrum, där fokus ligger på att aktivt hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen.
Du blir en viktig del i skolans arbete med elevers delaktighet och inflytande, värdegrundsarbete samt verka för skolan som en lärande miljö, och bidra till att elevernas framtida studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.

Eftersom skolan är i en uppstartsfas kommer uppdragets karaktär att utvecklas över tid utifrån skolans behov.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen samt minst två års erfarenhet från socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator. Du har god insikt i skolans mål och styrdokument samt kunskap om praxis och riktlinjer inom området.

Du kan ta initiativ, har lätt för att samarbeta med både barn och vuxna, är en god kommunikatör och har ett lösningsfokuserat synsätt.

Du förväntas ta en aktiv del i det vardagliga arbetet samt bidra till arbetslagens och elevernas utveckling för att nå högre måluppfyllelse.

Du ser uppföljning och analys som självklara delar i vårt gemensamma kvalitetsarbete.ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Sista ansökningsdag
2019-03-28