Socialsekreterare barnenheten

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Ljusdal
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
Arbetsplats

Om du gillar myndighetsutövningens komplexa karaktär, vill jobba i en grupp som hjälper varandra och har ett nära stöd av specialist, sök jobb hos oss! Inom IFO Ljusdal arbetar vi nära varandra utifrån samlad kompetens med hög ambitionsnivå. Vi söker en socialsekreterare till vår barngrupp. Barngruppen är en del av IFO:s barn- och mottagningsenhet där socialsekreterare, specialistsocionomer och enhetschef arbetar för barn och unga, 0-20 år. Vi sitter i kommunhuset i Ljusdal tillsammans med flera av socialtjänstens myndighetsutövande verksamheter.Arbetsuppgifter
Arbetet innebär i huvudsak handläggning enligt SoL och LVU, 0-11år. Vi genomför utredningar enligt BBIC samt beslutar alternativt ger förslag till beslut om insatser. Arbetet innefattar bland annat att skapa goda samarbetsallianser med barn/föräldrar och andra berörda, planera och genomföra samtal och möten, bedöma barns behov, analysera information och dokumentera arbetet samt följa upp insatser. Uppgifter i övrigt kan vara att informera enskilda och grupper om socialtjänstens verksamhet samt delta i förebyggande arbete.

Kvalifikationer/utbildning
Socionomutbildning. Önskemål finns om erfarenhet av myndighetsarbete enligt SoL och LVU vid socialtjänsten med barn och unga. Arbetsuppgifterna kräver en god planeringsförmåga och förmåga till flexibilitet. Förmågan och viljan att etablera samarbete med barn och föräldrar och göra dem delaktiga är betydelsefull. Vi arbetar med BBIC och Signs of safety, vilket alla får utbildning i. Tidigare erfarenhet av dessa är meriterande. Körkort krävs.


Övrigt
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi satsar på nära chefskap och stöd av specialistsocionom samt administratörer. Under 2019 har arbetsmarknads- och socialförvaltningen beslutat om att införa 7-timmars arbetsdag vid IFO, med bibehållen lön för att ge en längre dygnsvila. Arbetsmiljö är viktig för oss och vi vill arbeta för en god introduktion in i yrket som socialsekreterare. Möjlighet finns till distansarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.


Varaktighet och Sysselsättningsgrad
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. ´
Heltid.

Upplysningar lämnas av
Enhetschef Sofia Larsson, tel. 070-263 29 23

Fackliga kontaktpersoner
Fackliga kontaktpersoner nås via växeln, 0651-180 00.

Sista ansökningsdag
2020-12-02

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:

Ljusdals kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen.

Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.