Förvaltningsledare, Stockholm

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
IT, data
Antal tjänster: 
1
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 2 år
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Bakgrund

Kunden söker en förvaltningsledare datacenter tillika datahallsansvarig som ska ansvara för drift, förvaltning och utveckling av datacenters och andra fysiska IT-miljöer exempelvis i teknikbodar runt om i landet.

I rollen som förvaltningsledare kommer du främst att arbeta med operativa och strategiska frågor inom ditt ansvarsområde samt kravställning för de olika miljöer där IT-utrustning finns installerad, såsom exempelvis datacenter och teknikbodar.

Du ansvarar för driften av befintliga anläggningar, samt att dessa underhålls på bästa sätt och att nya anläggningar etableras enligt uppsatta krav, riktlinjer och praxis. En viktig del i rollen är att identifiera behov förbättringar inom ansvarsområdet och se till att dessa realiseras.

Du kommer att vara kravställare inom organisationen och mot externa leverantörer av tjänster riktad mot datacenter, teknikbodar, IT-lokaler i stationer och liknande.

I rollen ingår att ta fram riktlinjer för utförande av installationer och arbeten i datacenter och teknikbodar, och du styr också de entreprenörer som utför dessa arbeten. Det kommer att förekomma projekt- och uppdragsledning inom ditt ansvarsområde. Du kommer då att agera projektledare och driva arbetet enligt Kundens etablerade projektstyrningsmodell. I din roll som förvaltningsledare kommer du att ha många kontakter med interna såväl som externa parter.

Uppdragsbeskrivning

- Beställa, planera och tillse att fysiskt underhåll, förändringar och installationer i IT-miljöer utförs
- Utarbeta och verkställa förvaltningsplan
- Uppdragsleda mindre projekt och aktiviteter
- Upprätta och underhålla avtal med leverantörer
- Ekonomisk planering och uppföljning
- Kontinuerligt status- och avvikelserapportera till berörda parter
- Koordinera och administrera pågående aktiviteter inom förvaltningen
- Leda och fördela arbete till de tekniker som utför drift- och installationsarbeten i hallarna
- Teknisk rådgivning och förbättringsförslag. (Kritiska komponenter i Datacenter)
- Utveckla verksamheten inom det utpekade ansvarsområdet


Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning av leverantör och konsult kan komma att krävas med anledning av att konsulten kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal 2 med leverantören samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 8 till 10 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Kunden gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Kunden.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Minst 7 års erfarenhet av arbete inom datacenter, som site manager, förvaltningsledare eller annan direktansvarig befattning rörande datacenter som anses likvärdig
- Minst 1 års praktisk arbetslivserfarenhet av arbete med kyla till datahallar, UPS och annan reservkraft
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att planera, beställa och koordinera aktiviteter inom fysiskt underhåll av komponenter i datacenter, förändringar och installationer i IT-miljöer
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet av upphandling och inköp av service- och supportavtal gällande komponenter i datacenter
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet av arbetsledning och styrning av entreprenörer och/eller egen fältpersonal
- Inneha B-körkort
- God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Arbetslivserfarenhet av utpekat eget ansvar vid etablering av nya datacenters
- Arbetslivserfarenhet av arbete med så kallat gröna datahallar


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- God samarbetsförmåga och initiativförmåga
- Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
- Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
- Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
- Arbetar självständigt och målinriktat
- Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.
Sista ansökningsdag
2020-12-02