Hållbarhetsstrateg, vikariat

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Kalmar
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

På Samhällsbyggnadsenheten arbetar ett 20-tal personer med bl. a. planfrågor, strandskyddsfrågor, klimatanpassning, klimat- och energifrågor, havsplanering, Agenda 2030, bostadsstöd och solelsstöd.
Samverkan inom myndigheten såväl som med länets kommuner och andra myndigheter är centralt för verksamheten. Enheten ingår i avdelningen Tillväxt och Miljö.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en vikarierande hållbarhetsstrateg då vår ordinarie går på föräldraledighet.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi följer upp miljöarbetet och miljömålen. Vi arbetar tillsammans med regionen, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet. Länsstyrelsen har också ett uppdrag att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga den statliga politiken för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Detta uppdrag genomförs i nära samverkan med miljömålsuppdraget. Länsstyrelsen ska bidra till arbetet med agenda 2030, vilket spänner över hela myndighetens verksamhet och förutsätter ett brett hållbarhetsarbete på myndigheten internt och externt.

Som hållbarhetsstrateg på länsstyrelsen har du två roller:
- Miljömålssamordnare
- Agenda 2030-samordnare
Inom miljömålsuppdraget kommer du under ditt vikariat ta vid arbetet med att revidera Kalmar läns regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Arbetet genomförs tillsammans med kollegor på länsstyrelsen och innebär en gedigen förankringsprocess mot länets aktörer externt såväl som internt på Länsstyrelsen.
Du kommer att samordna, driva och utveckla det regionala miljömålsarbetet internt och externt samt stödja miljömåls- och uppföljningsansvariga i deras arbete. Du ska fortlöpande samordna uppföljningen av miljökvalitetsmål, indikatorer och åtgärdsprogram.
Inom ramen för Agenda 2030-uppdraget är du med och driver och utvecklar länsstyrelsens hållbarhetsarbete i linje med agenda 2030. Du kommer också arbeta för att samordna Agenda 2030 i länet och skapa samverkan mellan olika aktörer.
För båda uppdragen tar du initiativ till, och genomförinformations- och kommunikationsinsatser som nyhetsbrev, seminarier och uppdatera webbsidor.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning med miljöinriktning eller likvärdig utbildning. Erfarenhet av att arbeta tvärsektoriellt och strategiskt med miljömål och hållbarhet inom statlig förvaltning är meriterande. Även utbildning/erfarenhet av kommunikationsarbete är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas med ditt arbete krävs att du är bra på att samarbeta, har ett strategiskt tänkande och ett strukturerat arbetssätt. Du sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du kommer att knyta kontakter med kommuner, myndigheter och allmänheten och måste därför vara en god kommunikatör. Hos oss innebär detta att du kan göra ditt budskap begripligt för mottagarna i både tal och skrift och att du har förmåga att anpassa budskapet beroende på mottagaren.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet samt din förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.
Innan ordinarie hållbarhetsstrateg går på föräldraledighet så kommer det finnas tid för överlämning, varför vi har en skyndsam rekrytering.

ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om
annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.