Avdelningschef Barn och Familj

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Växjö
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med över?6 500 tillsvidareanställda på 600 arbetsplatser inom 250 yrken. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem helägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vi jobbar aktivt för att skapa en hållbar framtid bland annat genom högt satta miljömål. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet, kan jobbet och ser behoven i samhället. Vi möter både medborgare och medarbetare med respekt.?

Arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning inkl. ensamkommande flyktingungdomar, individ- och familjeomsorg, familjerätt, stöd till personer med funktionsnedsättning, budget- och skuldrådgivning samt alkoholhandläggning.

Avdelningen Barn och familj, ansvarar för frågor som rör barn och ungdomar i behov av stöd, men även föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll eller i samarbetet med den andra föräldern, samt familjerättsliga frågor. I avdelningen ingår också rådgivande verksamhet, stöd till skolor, deltagande i kvälls- och nattjänstgöring, arbete med barn- och föräldragrupper samt nätverksarbete.?Vi arbetar med dels förebyggande och tidiga insatser, men också med utredningar om den enskildes behov samt tillsättande och uppföljning av stöd- och behandlingsinsatser.

ARBETSUPPGIFTER
Varje dag och i hela kommunen får våra medarbetare människor att känna sig trygga. Vill du bli en av oss? Vi söker nu en ny avdelningschef till barn och familj som vill vara med och bygga det goda samhället. Du blir chef över engagerade chefer och tillsammans arbetar ni för att möta framtidens utmaningar och uppnå förvaltningens och avdelningens mål.

Som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för avdelningens hela verksamhet, inklusive personal-, arbetsmiljö- och budget. Du förväntas ta en aktiv roll i hur individ- och familjeomsorgen arbetar med kompetensutveckling, digitalisering och övriga utvecklingsinriktade arbeten. Tillsammans med kollegor ser du till att individ- och familjeomsorgen kan leverera tjänster med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Du har ett nära samarbete med politiken och andra aktörer så som skola, polis och sjukvård. Du ingår även i olika nätverk och omvärldsbevakar i syfte att ge underlag till den strategiska inriktningen.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du gör skillnad. Du har stora möjligheter till påverkan eftersom du rapporterar direkt till förvaltningschefen och sitter med i förvaltningens ledningsgrupp där ni tillsammans har ett helhetsansvar för hela förvaltningen. Din arbetsplats är Willans park som ligger i centrum med närhet till restauranger, affärer och stationsområdet vilket ger goda förutsättningar för pendling.

Du får arbeta i en organisation som tar väl hand som sina medarbetare, bland annat genom mentorsprogram och grupphandledning. Enligt slutrapport från den nationella samordnaren för sociala barn- och ungdomsvården 2018 har 80% av socialsekreterarna inom myndighetsutövning arbetat mer än 5 år vilket gör Växjö unikt!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som på ett strukturerat, systematiskt och kvalitetstänkande sätt vill leda avdelningen för barn och familj framåt. Du är en person med tydligt verksamhetsfokus, intresse för utveckling och de tillgängliga resurserna som finns använder du på ett smart och ansvarsfullt sätt. Vi ser också att du har en lämplig akademisk examen samt erfarenhet av att leda andra chefer.

Vi letar efter dig som är en problemlösare som ser helheten, som är van att arbeta strategiskt och du tar dig ann utmaningar med en positiv inställning. Du är en person som har förmågan att etablera och utveckla goda relationer samt arbetar för att främja och utveckla andras idéer. Du är trygg i ditt ledarskap, van att höja blicken och vågar tänka nytt och annorlunda.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.