Utbildningsledare

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Områdeskansliet för medicin och farmaci med cirka 60 anställda svarar för verksamhetsstöd och service till områdesnämnden för medicin och farmaci samt institutioner och centrumbildningar inom vetenskapsområdet.

Det är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via områdesnämnden och dess vicerektor. 

Områdeskansliet består av fem enheter. Anställningen som utbildningsledare är placerad vid enheten för utbildningsstöd som består av 13 personer. Enhetens övergripande uppdrag är att ge verksamhetsstöd och service till kommittéer, prodekaner, ordföranden och institutioner vad gäller utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, internationalisering av utbildning samt kommittén för lika villkor.

Arbetsuppgifter: Anställningen innebär i huvudsak att utgöra ett kvalificerat administrativt stöd till vetenskapsområdets arbete med utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom medicinska fakulteten. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, främst utbildningsledare och utbildningshandläggare, samt prodekan, ordföranden och programansvariga. En viktig del är att samverka och samarbeta med institutionerna inom vetenskapsområdet, områdesledningen, andra avdelningar inom universitetsförvaltningen samt externa samarbetspartners och uppdragstagare.

Som utbildningsledare har du en viktig och central roll. Du ansvarar för övergripande frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten och är tillsammans med en annan utbildningsledare ansvarig handläggare för Kommittén vid medicinska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRUNK). I arbetet ger du kvalificerat stöd till prodekan vad gäller utredning, utvärdering, uppdrag, projektledning och planering. Du ger även stöd till sammanträden genom att upprätta kallelser, förbereder underlag till beslut, ansvarar för protokoll, expedierar, diarieför och följer upp beslut och ärenden.

I arbetet genomför du verksamhetsplanering (VP), bland annat fördelning av medel till utbildningar, utbildningsprognoser, utbildningsuppföljningar, återrapportering, verksamhetsrapporter samt årsbokslut. Du medverkar i budgetarbete, genomför ekonomisk uppföljning av utbildningsprogram samt jobbar med metod- och kvalitetsarbete. Som utbildningsledare för medicinska fakulteten jobbar du även med samverkan och ansvarar för de övergripande avtalen om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som vetenskapsområdet har med uppdragstagare som regioner, landsting, sjukhus och kommuner.

I anställningen ingår att vara områdeskansliets representant i styr- och arbetsgrupper, arbeta med utbildnings- och kursplaner i universitetets studieadministrativa system samt i förekommande fall bereda och handlägga komplicerade studentärenden.

Du kan även få vara ansvarig handläggare för ett brett spektrum av ärenden och uppgifter som förekommer vid områdeskansliet för medicin och farmaci, såsom remisser, yttranden, arbetsgrupper, utredningar, metod- och kvalitetsarbete. Arbetstoppar vid exempelvis terminsstart, terminsavslut och årsbokslut förekommer.

Kvalifikationskrav:

- Examen från högskoleutbildning eller utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
- God förmåga till tydlig och saklig kommunikation i tal och skrift på svenska och engelska.
- Mycket god datorvana.
- Erfarenhet av ledarskap och/eller projektledning.
- Erfarenhet av kvalificerat arbete vid statlig myndighet eller som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
- Erfarenhet av administrativt stöd till kommitté, nämnd, projektgrupp eller styrelse eller som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
- Erfarenhet av att ge verksamhetsstöd och service.

Vid denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas med arbetsuppgifterna behöver du vara kommunikativ, tydlig, saklig och professionell. Du är en skicklig ledare och har goda referenser vad gäller ditt ledarskap. Du har förmåga att samarbeta på ett framgångsrikt sätt med människor på olika positioner inom universitet och samarbetspartners. Det är viktigt att du är stabil och serviceinriktad. Arbetsuppgifterna kräver även att du är självgående samt har god förmåga till strukturerat arbete där du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

- God kännedom om universitetsvärlden, gärna inom medicin och farmaci.
- God kännedom om regelverk och förutsättningar för utbildningsverksamhet vid universitet och högskolor. Exempelvis gällande lagstiftning, utbildningsfinansiering, uppföljning och utvärdering.
- Utbildning på forskarnivå, det är meriterande att vara disputerad inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci eller angränsande områden.
- Utbildning i ledarskap och/eller projektledning.
- Erfarenhet av att jobba med tilldelning av medel och ekonomiska frågor, gärna inom universitet och högskola.
- Erfarenhet av samverkan och samarbete inom universitet, andra myndigheter, samarbetsorganisationer och uppdragstagare.
- Kunskap om upprättande och förnyelse av avtal.
- Erfarenhet av att arbeta med de studieadministrativa datasystemen.
- Erfarenhet av kvalitets-, metod- och utvecklingsarbete.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna så snart sm möjligt.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: enhetschef Malin Engelmark, malin.engelmark@uadm.uu.se, 070-167 97 62.

Välkommen med din ansökan senast den 12 september 2019, UFV-PA 2019/2721.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.