Administratör till Svenska Kraftnät

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Vi söker en teknisk Administratör till ett konsultuppdrag hos Svenska Kraftnät.

Bakgrund

Svenska kraftnäts huvudprocesskarta beslutades under 2019. Den beskriver enkelt och överskådligt vår verksamhet ur ett processperspektiv, indelat i ledningsprocesser, kärnprocesser och stödprocesser.

Kärnprocesser; De processer där värde för Svenska kraftnäts externa kunder skapas och som således beskriver syftet med Svenska kraftnäts verksamhet. Ledningsprocesser; De processer som är nödvändiga för att leda och styra kärnprocesserna och -stödprocesserna. Stödprocesser; De processer som bidrar till eller möjliggör arbete i kärnprocesserna och ledningsprocesserna.

Inom Svenska kraftnät är det linjeorganisationen som ansvarar för alla processers dagliga genomförande. Två av dessa processer är Anslutning till stamnätet och Utveckla stamnätet (delprocess Genomföra utredning) som avdelning kraftsystem ansvara för.

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar att vara process- och avtalsadministratör samt ansvarig för vissa delprocesser efterlevs och utvecklas.

Konsulten följer upp progress och tidsplaner för det löpande arbetet och bevakar tidsfrister i anslutningsprocessen samt för avdelningens delportföljer inom anläggningsinvesteringar för att säkerställa kvalité i planeringen. I uppgifterna ingår det att stödja funktionsansvarig beställare i att granskning av dokument som genereras i processerna (finansiella beslut, utrednings- och projektdokumentation, besked och avtal) planeras och utförs enligt fastställd rutin.

Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till Svenska kraftnät i det löpande arbete som utförs av Svenska kraftnät. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av Svenska kraftnät)

Arbetsuppgifter

Process- och avtalsadministratören förväntas se till så att aktuella processer efterlevs och att ha ordning och reda på avtal som tecknas med externa parter.

Exempel på arbetsuppgifter:

• Säkerställa att vi arbetar utefter framtagna processer och utvecklar dem
• Axla rollen avtalsförvaltare: Avtalsförvaltare förvaltar databasen över ingångna anslutningsavtal, inklusive att bevaka tidsfristerna för att uppnå avtalad effekt.
• Arbeta aktivt i implementeringen av den nya anslutningsprocessen till transmissionsnätet
• Stödja det löpande processabetet i olika fördefinierade arbetsuppgifter av administrativ art
• Stödja enheten i granskning av dokument som genereras i processerna (finansiella beslut, utrednings- och projektdokumentation, besked och avtal).
• Ansvarig för administrationen och bevakningen av enhetens funktionsbrevlåda.

Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Snille. Uppdraget beräknas starta 07-jan-2021 och pågå till 06-jan-2023. Uppdragets omfattning beräknas till 100%.

Din profil

Krav

• Högskoleutbildning 120p med inriktning på administration alternativt motsvarande YH utbildning, privat utbildning eller minst 5 års arbetslivserfarenhet inom aktuell roll
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom administration i liknande roll som beskrivs i uppdraget
• Minst 5 års dokumenterade arbetslivserfarenhet av utveckling, uppföljning och administration inom process- eller projektarbete
• Mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska

Meriterande

• Erfarenhet från arbete som administratör på statlig myndighet
• Dokumenterade kunskaper i och erfarenheter av utveckling, uppföljning och administration inom processer
• Dokumenterad erfarenhet av processarbete inom infrastruktur/samhällsbyggnad, industri/anläggning eller motsvarande, sammanlagt minst 1 års arbetstid.

Om företaget

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät har drygt 700 medarbetare, de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg, har även kontor i Sundsvall och Sollefteå.

Om Snille

Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

Låter det intressant?

Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Sista ansökningsdag är 26 nov, men notera att vi behandlar ansökningarna löpande och tillsättning kan därför komma att ske innan annonsperiodens slut. Vid frågor skicka ett mail till info@snillebemanning.se . Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail.