Leg sjuksköterska Kattrumpstullen

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Vi är ett boende inom Norlandia som har 97 platser, varav 4 enheter med 8 boende på demensenhet och 5 enheter med 13 boende på somatisk avdelning. Vi arbetar aktivt med BPSD som stöd/redskap på demensenheterna. Vi har tillgång till Silviasjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast och en äldrepedagog i teamet. Vår äldrepedagog ansvarar och planerar för aktivitet och stimulans för våra äldre. Dag sjuksköterskorna har ett fördelat omvårdnadsansvar mellan demensenhet och somatisk enhet.
Vi ligger centralt beläget på Östermalm med närhet till buss och tunnelbana. Vi söker dig som vill arbeta som sjuksköterska på natten. Du kommer att arbeta som sjuksköterska på natten tillsammans med 5 undersköterskor samt en "löpare", en undersköterska/plan samt löparen som går mellan planen.
Vi arbetar i journalsystemet Vodok.
Goda egenskaper som att vara driftig, flexibel och tänka positivt, vara en problemlösare ser vi som goda egenskaper för att arbeta tillsammans och utveckla teamarbetet ytterligare. Sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska på ett vård och omsorgsboende. För att stärka patientsäkerheten och kvaliteten för våra äldre så arbetar vi aktivt med teamet och dess betydelse för det gemensamma arbetet kring den boende. Vi arbetar även utifrån IBIC.