Projektledare för Rörelsesatsning i skolan

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Projektledare för Rörelsesatsning i skolan

Placering: 
Borås
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Västra Götalands idrottsförbund (DF) och SISU Idrottsutbildarnas Västra Götaland (SISU-d) utgör tillsammans och var för sig Riksidrottsförbundets och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisationsled med främsta uppgift att stödja SF/MO regionalt och lokalt. Alla landets idrottsföreningar ska ha tillgång till ett likvärdigt och anpassat stöd oavsett idrott och geografisk hemvist. Vår huvudsakliga uppgift kan sammanfattas i att företräda, leda och stödja samt att bilda och utbilda inom föreningsidrotten. Vi skapar förutsättningar för vårt distrikts idrotter att nå svensk idrotts gemensamma vision. Svensk idrott – världens bästa!

Vi äger också Idrottens spel i Göteborg AB.

Läs mer om oss här:
www.vgidrott.se
www.sisuidrottsutbildarna.se/vastragotaland 

Projektledare för ”Rörelsesatsning i skolan”

Vi söker nu en projektledare för Rörelsesatsning i skolan, i Västra Götaland.

Om oss
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna är inne i en omfattande förändringsresa för att uppfylla idrottens mål 2025. Vi tror på livslångt idrottande, värdesätter idrottande i förening, utgår från idrottens värdegrund då den är vår styrka och vidare ser vi att idrotten gör Sverige starkare. Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland är idrottens regionala stödorganisation, och vi jobbar på uppdrag av RF/SISU centralt.

Bakgrund till projektet

Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultatet. Ändå vet vi att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag är det endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 60 min per dag. För att komma tillrätta med det här samhällsproblemet krävs en bred kraftsamling från flera aktörer.

Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och Idrottshögskolan GIH, Svenskt Friluftsliv samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund/ Svenska idrottslärarföreningen är några av de aktörer som bidragit med kunskap och erfarenheter som har lett fram till att regeringen initierat ”Samling för daglig rörelse”.

Riksidrottsförbundets insats inom ramen för den nya rörelsesatsningen är dels att tillsammans med parterna ovan delta i det nationella ”rörelsenätverket” samt göra en nationell kraftsamling för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse inom ramen för skoldagen. Satsningen görs i anslutning till skoldagen och leds på regional nivå av distriktsidrottsförbunden i samverkan med kommuner och andra huvudmän.

I rörelsesatsningen i skolan är målet för hela satsningen att förbättra folkhälsan i stort och välbefinnandet hos det enskilda barnet genom att stimulera till rörelse.

Med det som bakgrund så söker vi nu en projektledare för satsningen i Västra Götaland, en med placeringsort i Borås. Arbete i flera andra kommuner i Västra Götaland ingår i tjänsten.

Arbetsuppgifter

Som projektledare ingår du tillsammans med övriga projektledare i Rörelsesatsningen inom Västra Götaland. Du ansvarar för projektets planering, genomförande och uppföljning samt rapportering till ansvarig i distriktet och RF.

Kartläggning av skolor som ska delta i satsningen.

Identifiering av personer, organisationer och föreningar som vi bör samarbeta med.

Delta i och skapa relevanta nätverk och mötesplatser.

Som projektledare arbetar du konsultativt för att få i gång verksamhet i skolor, att genomföra nätverksträffar och utbildningsinsatser för ledare, pedagoger m.fl. samt att svara för att genomföra aktiviteter på skolorna.

Arbetar för att verksamheten ska bli hållbar över tid.

 

Kvalifikationer och personliga egenskaper 

Vi söker dig som känner att du med din erfarenhet och kunskap kan bidra till att skapa förutsättningar till att barn och ungdomar ges goda möjligheter till rörelse. 

Du har relevant eftergymnasial utbildning som t.ex.  Folkhälsoutbildning eller motsvarande, erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt vana att driva och leda projekt. Du är självgående, ansvarsfull och målinriktad.

Som person är du initiativtagande, besitter en kommunikativ förmåga och pedagogisk kompetens att omsätta dina budskap på ett förståeligt samt övertygande sätt. Vidare har du kapacitet att våga tänka nytt, problematisera och utmana för att tillsammans med skolan leda utvecklingen av barn och ungdomars rörelse och hälsa.

Du har ett konsultativt förhållningssätt och kan hantera ett projekt på både strategisk nivå och omsätta det i praktiken. För att lyckas ser vi det som en självklarhet att du är en god kommunikatör och inspiratör.

Meriterande 

Erfarenhet från projektledarskap

Erfarenhet från föreningslivet - gärna idrott
 
Kunskap om skolans organisation, skolledning/skolförvaltning.

Lokal förankring.

Erfarenhet av RF och SISU:s verksamhet.

Det är meriterande om du har god datavana, är trygg med Office 365.

Fakta om tjänsten

Tjänsten är en projektanställningar på 100 % t.o.m 30/6 2020, med inledande provanställning 6 månader. Start enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Tjänsten kommer att utgå från vårt kontor i Borås. Arbete i flera andra kommuner i Västra Götaland ingår i tjänsten. Körkort och tillgång till egen bil erfordras. På vår arbetsplats eftersträvar vi jämställdhet och mångfald och vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.

Frågor 

Besvaras av:

Ing-Marie Andersson, Verksamhetsledare och ansvarig för projektet. Mobil: 0709-57 43 06 eller mail: ing-marie.andersson@vgidrott.se 
 
Martina Ehnar, Unionen klubb VG Idrott. Mobil:0709- 45 19 65 eller mail: martina.ehnar@vgidrott.se

Ansökan

Din ansökan tillsammans med sedvanliga ansökningshandlingar och löneanspråk, vill vi ha senast 14 april 2019. Vi kommer löpande genomföra urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg Workbuster.
Sista ansökningsdag
2019-04-12