Tekniska förvaltningen söker enhetschef till VA-avdelningen

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Växjö
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Växjö kommunkoncern består av åtta förvaltningar och fem bolag som ansvarar för den mesta av samhällsservice i kommunen. Tekniska förvaltningens VA-avdelning försörjer tätorterna med dricksvatten, tar hand om och renar dag- och spillvatten samt producerar biogas. Vi arbetar aktivt för att förbättra verksamheten och deltar i olika utvecklingsprojekt.

På avdelningen är vi totalt sextiofem medarbetare. Vi har en intressant och utvecklande arbetsplats, med nya utmaningar för att möta framtidens krav i en kommun som växer. Vårt arbete medverkar till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Vill du vara med och skapa en hållbar framtid för nuvarande och kommande generationer?
Läs mer om vår verksamhet här: https://vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/organisation-och-politik/namnderna-och-deras-forvaltningar/tekniska-namnden/tekniska-forvaltningen.html


ARBETSUPPGIFTER
Som chef för kommunens anläggningar för avloppsrening har du det ekonomiska och tekniska ansvaret för att driva och utveckla kommunens avloppsanläggningar mot beslutade mål och planer. Till din hjälp har du ca 20 medarbetare som du är närmaste chef för samt stödfunktioner som finns på andra enheter inom avdelningen.
Enheten har tre arbetsgrupper som svarar för den dagliga driften:
- Sundets reningsverk och biogasanläggning med tillhörande pumpstationer
- mindre reningsverk runt om i kommunen med tillhörande pumpstationer
- el- och mekanisk verkstad som arbetar för hela VA-avdelningen.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer och avdelningschef. Din huvudarbetsplats är avloppsverket Sundet, men du kommer även att arbeta i kommunhuset.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med för uppdraget relevant utbildning och erfarenhet. Du har dokumenterad erfarenhet från drift av processanläggningar. För att trivas i rollen är du självgående och strukturerad i ditt arbete och tycker om att arbeta med tydliga målsättningar. Du är en trygg ledare som arbetar aktivt tillsammans med dina medarbetare för att de ska utvecklas och ta ansvar i sina roller.

Du har förmåga att se varje individ och samtidigt samla gruppens engagemang för att arbeta mot uppsatta mål. Förmåga att samarbeta och kommunicera såväl inom avdelningen som koncernövergripande och med andra externa aktörer är viktig. Du har B-körkort.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet.
Sista ansökningsdag
2020-11-08