Karttekniker till VA SYDs enhet Kundnära tjänster

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
2
Tycker du om kundkontakter och att jobba med digitala verktyg i byggprojekt? Då ska du läsa vidare!

Det här handlar jobbet om I rollen som VA SYDs Karttekniker ansvarar du för att hantera förändringar i vår kartdatabas. Detta innebär bland annat dokumentering av VA-ledningar i byggprojekt. Du kommer även att få ta fram VA-information till nybyggnadskartor och upprätta förbindelspunktskartor. En annan viktig arbetsuppgift är att svara på ledningsförfrågningar från kunder som privatpersoner, entreprenörer och myndigheter. 

Vi erbjuder Här på VA SYD får du arbeta självständigt och med omväxlande arbetsuppgifter, tillsammans med kollegor med hög kompetens och erfarenhet som är måna om att hjälpa varandra. Du ges mycket ege t ansvar och möjlighet att påverka ditt arbete.


Vi känner stolthet över vårt viktiga samhällsuppdrag. Ledningsnätsavdelningen förvaltar och bygger ut vatten- och avloppsledningsnätet i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Vi planerar och genomför underhålls-, förnyelse- och förbättringsåtgärder på det befintliga ledningsnätet, men vi bygger också klimat- och kretsloppsanpassade, framtidssäkrade VA-system och dagvattenlösningar i nya områden allteftersom städerna växer och förtätas. Idag är vi 21 personer på enheten som arbetar med kundkontakter, bygglovsärenden, anslutningar, inmätning av VA-ledningar och anordningar, kartframställning och ritningsarkiv.  Just nu söker vi dig som önskar att få arbeta med oss under en begränsad tidsperiod, m ellan 20 21-01-01 till 2021-12-01 alternativt 2021-01-04 till 2021-08-22 .  

Vårt arbete präglas av VA SYDs identitet Miljö och kärnvärden Kvalitet, Lyhördhet och Engagemang. 2018 och 2019 blev vi ett certifierat Great Place to Work® vilket innebär att VA SYD uppfattas som en mycket bra arbetsplats av våra anställda.  

Vem är du? Viktiga personliga egenskaper är noggrann het, analytisk förmåga och ett gott sin ne för samarbete. Viktigt är även att kunna arbeta på egen hand, att vara lösningsorienterad, ha vanan vid att ta initiativ och se till att beslut som tagits genomförs. I arbetet ingår en hel del kundkontakter. Det är därför till din fördel ifall du är utåtriktad och lyhörd och har lätt för att skapa positiva relationer gentemot våra kunder.


Dina erfarenheter Vi söker dig som har:

Utbildningen karttekniker
Förmågan att kunna uttrycka sig väl i svenska (både i tal och skrift)
Svenskt medborgarskap (tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär krav på svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll)  
Det är meriterande ifall du har arbetserfarenhet inom VA. 

Välkommen med din ansökan!

Vilka är VA SYD?

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år.  Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.  

Vi vill hjälpa till att rädda världen genom våra sex mål: Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030
Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025
Vara en av Europas mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025
Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025
Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030
Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025   
Övrig information På VA SYD arbetar vi med samverkan för ökad dialog och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Våra fackliga organisationers (Kommunal, Vision, Ledarna och SACO-förbunden) representanter når du via vår kundservice på 040-635 10 00.  För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos VA SYD samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.