Universitetslektor i EU-rätt

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Lund
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.seArbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna ingår att undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt inom ramen för fakultetens distans- och uppdragsutbildningar, inklusive handledning av mastersuppsatser.

Arbetsuppgifterna omfattar ett särskilt ansvar för undervisning i EU-rätt, främst europeisk affärsrätt. Detta omfattar i synnerhet undervisning om statsstöd, konkurrensrätt, regler om företagsöverlåtelser och associationsrätt. Andra områden som kan vara aktuella är immaterialrätt, finansrätt samt kommersiell rätt.
I arbetsuppgifterna inkluderas också arbete med att uppdatera Fakultetens inspelade föreläsningar om EU-rätt. Därutöver innefattar arbetsuppgifterna att aktivt verka för en pedagogisk utveckling av utbildningen på alla nivåer, inte minst med hjälp av metoder baserade på ny tillgänglig teknik.
Arbetsuppgifterna ska utföras i nära samarbete med studenter, doktorander, lärare och forskare såväl vid Lunds universitet som vid andra universitet och högskolor samt med andra externa kontakter. Vidare omfattar arbetsuppgifterna ett aktivt och löpande deltagande i och vidareutveckling av fakultetens övriga verksamheter. Till dessa arbetsuppgifter hör särskilt att aktivt medverka till en utveckling av forskningsmiljöerna i EU-rätt.

Behörighet:
Enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen är den behörig att anställas som universitetslektor som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.


Bedömningsgrund:
Bedömningsgrunder är graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.


Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper i EU-rätt, speciellt europeisk affärsrätt, men härutöver också vid allmän bredd i den rättsvetenskapliga kompetensen samt om den sökande är på god nationell och internationell nivå som forskare. Vid bedömningen beaktas om den sökande har god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Erfarenhet av att undervisa på engelska krävs eftersom den mesta undervisningen som ingår i arbetsuppgifterna hålls på engelska.
Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt sådana personliga förmågor i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl så som förmåga att leda och utveckla verksamhet i övrigt, samarbetsförmåga, självständighet, initiativtagande och förmåga att arbeta resultatinriktat.


Varaktighet:
Anställningen är ett vikariat under perioden enligt överenskommelse till och med 31 januari 2022.

Anvisningar för ansökan:
Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Lina Mårtensson, Box 207, 221 00 Lund.
Diarienummer ska anges på handlingar som skickas via post. Ansökan ska innehålla uppgifter i enlighet med handläggningsordning 2013 och riktlinjer för akademisk meritportfölj. Handläggningsordning 2013 och riktlinjer för akademisk meritportfölj hittar du via följande länk: http:// www.jur.lu.se/#! anstallningochdocentur.


Ansökan ska innehålla
1. Försättsblad och personligt brev
2. Kortfattad CV
3. Utvalda publikationer
4. Vetenskapliga meriter
5. Pedagogiska meriter
6. Ledarskap och administration
7. Samverkan med det omgivande samhället
8. Andra relevanta meriter


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista ansökningsdag
2021-04-28