Verksamhetsområdet Teknik och logistik söker en ny enhetschef som har ansva

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Botkyrka
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Botkyrka kommun är en starkt värderingsstyrd organisation som drivs av visionen att ge alla jämlika förutsättningar. Vi arbetar i en kommun som är full av kontraster. Här finns allt från täta förortscentrum till landsbygd med vacker natur med skog, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk och här bor människor med bakgrund från världens alla hörn. Vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska och letar alltid efter nya kollegor som vill vara med och bygga framtidens Botkyrka. Vi erbjuder en inspirerande plats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.

Kommunen sträcker sig från Mälaren i norr till Himmerfjärden och är, till ytan sett, länets största kommun. En viktig del av vår verksamhet är att planera, bygga och förvalta det samhälle vi lever i. På Tekniska förvaltningen finns verksamheter såsom Gata/park, VA, fastighet och städservice.

Inom verksamhetsområdet teknik och logistik ryms fler av kommunens tekniska enheter, varav gata/park driften är ett. Enheten ansvarar för löpande skötsel av grönytor och parker, vinterväghållning, löpande tillsyn av trafikmärken, ansvara för mindre asfaltsreparationer, byggnationer och tillsyn av kommunens dagvattenanläggningar samt åtgärdar inkomma felanmälningar inom området gata/park drift. Enheten verkar inom ca 40 % av kommunens yta. I dagsläget arbetar ca 20 medarbetare inom enheten.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef för gata/park driften är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för enheten och skall också medverka i verksamhetsområdets utveckling. Till din hjälp har du två arbetsledare.

Du leder och fördelar arbetet på ett effektivt sätt och skapar genom ett aktivt och lyhört ledarskap en hög delaktighet i personalgruppen. Vidare verkar du för ett gott och utvecklande samarbete med övriga enheter inom verksamhetsområdet, andra kommunala förvaltningar och externa entreprenörer. I arbetet ingår att säkerställa att leveranser sker i enlighet med avtal, tät samverkan med kunden samt hög servicenivå gentemot brukare/medborgare. Löpande hantera ekonomi och ha god insikt och kunskap kring budget och prognosarbete. Därtill utveckla och effektivisera verksamheten.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med drift inom Gata/Park. Du har flerårig erfarenhet av arbetsledning och är van vid att räkna på, planera och bemanna uppdrag. Har du haft budget-/ personalansvar tidigare är detta starkt meriterande.

För att bli framgångsrik i rollen bör du vara strategiskt, strukturerad och uthållig. Du trivs med att arbeta mot långsiktiga mål och förstår vikten av god uppföljning. Av andra beskrivs du ofta som förtroendeskapande, pålitlig och prestigelös.

Med din erfarenhet förväntar vi oss att du som söker har ett tydligt ledarskap som tar till vara på och utvecklar dina medarbetare utifrån kompetens och engagemang.

Vi ser gärna att du har möjlighet att delta i beredskapstjänstgöring som arbetsledare.


ÖVRIGT
Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska.

Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat.


Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.