Rådgivare till Specialpedagogiska Rådgivningsavd., Skellefteå

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning - oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga.

Placering: 
Skellefteå
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
2
Typ av jobb: 
Rekrytering till företag

Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på
www.spsm.se/ledigajobb

Just nu befinner sig myndigheten i ett spännande utvecklingsarbete med en tydlig målbild. Vi strävar efter att vara en erkänd kunskapsaktör, en ledande utvecklingsaktör, en förebyggande stödaktör och en pådrivande rättighetsaktör.

Ref: 2 STO-2021/476, 2 STO-2021/453

Vi söker nu två nya medarbetare till Specialpedagogiska Rådgivningsavdelningen. Det är en nationellt utspridd avdelning med totalt ca 170 rådgivare, fördelat på 17 kontor från Luleå i norr till Malmö i söder. Du som tillträder denna tjänst kommer att ha kontoret i antingen Luleå, Umeå eller Skellefteå som utgångspunkt i ditt arbete och du kommer ingå i en enhet med 14 andra rådgivare, som leds av en enhetschef.

Arbetsuppgifter:

Arbetet som rådgivare är ett omväxlande och stimulerande arbete där du har stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Du kommer ha tillgång till ett brett nätverk av olika kompetenser inom det specialpedagogiska området och du kommer att både att arbeta självständigt och ha ett nära samarbete med andra rådgivare i utförandet av olika arbetsuppgifter. Avdelningen är inne i ett spännande förändringsarbete, där vi gemensamt utvecklar våra arbetssätt och vårt utbud för att uppnå ett mer tillgängligt och likvärdigt stöd. Du kommer befinna dig i ett sammanhang där vi håller på att forma vårt interna samarbete och gränsöverskridande sätt att organisera vår gemensamma resurs och kompetens.

Som rådgivare kommer du huvudsakligen att arbeta med specialpedagogisk rådgivning till förskolor, skolor och skolhuvudmän som söker specialpedagogiskt stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Genom vår rådgivning ger vi verksamheterna stöd i att utveckla tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Det stöd vi ger ska vara främjande och förebyggande i syfte att ge ett långsiktigt och hållbart resultat. Det specialpedagogiska stödet ska underlätta för huvudmannen, förskolor och skolor att ge en likvärdig utbildning enligt skollagens krav inom alla skolformer. Varje förfrågan är unik på sitt sätt och du, i dialog med kollegor och chef, kommer ha stora möjligheter att påverka utformningen av det stöd som ges.

Placeringsort:

Vid ett av våra kontor i Luleå, Skellefteå eller Umeå.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av att arbeta med komplexa specialpedagogiska frågeställningar utifrån ett inkluderande perspektiv. Du är väl förankrad i det praktiknära arbetet och har förmågan att lyfta blicken och se systemteoretiskt på en specialpedagogisk frågeställning. Genom utbildning och yrkeserfarenhet har du mycket goda kunskaper i vilka framgångsfaktorer som leder till en inkluderande undervisning och du kan förmedla detta på ett konstruktivt sätt i en rådgivande situation. Du har erfarenhet av att leda förändringsarbete samt att leda kollegialt lärande i relation till det specialpedagogiska kunskapsområdet. Du förväntas även kunna förhålla dig till specialpedagogiska frågeställningar ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv på olika nivåer i skolverksamheterna, från förvaltningsnivå till det klassrumsnära.

LÄS HELA ANNONSEN OCH SÖK TJÄNSTEN SENAST DEN 16 MAJ VIA DENNA LÄNKEN:
https://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=84C95619-44EB-4138-835C-92237703DC94&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a


Kontaktpersoner
Om du har frågor kring tjänsten eller processen ta gärna kontakt med vår rekryteringskonsult Tom Jakobsen på 070-270 27 67 eller tom.jakobsen@jeffersonwells.se


Fackliga företrädare är:
Anna Lindqvist, OFR/S, e-post: anna.lindqvist@spsm.se
Christina Näs, OFR/S, telefon: 010-473 55 47
Frida Karlsson, SACO-S, telefon: 010-473 55 25
Joel Rutschman, SACO-S, telefon: 010-473 58 95