Enhetschef

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Jönköping
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Arbetsmarknadsavdelningen

Nu söker vi en enhets chef till enheten för unga som kommer startas upp under hösten 2019!

Arbetsplatsbeskrivning
Arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings kommun ansvarar för planering, samordning och genomförande av politiskt beslutande arbetsmarknadsinsatser. Uppdraget för AMA är att minska utanförskap och bidragsberoende för kommunens invånare genom att ge stöd för att finna, få och behålla ett arbete eller börja studera och klara sin försörjning. I AMA:s uppdrag ingår att vara en flexibel organisation utifrån hur den aktuella arbetsmarknaden ser ut. AMA har för närvarande 80 medarbetare, arbetsledare i AMAs praktiska verksamheter, arbetskonsulenter som är handläggare för våra deltagare, handledare och assistenter. AMA tillhör Utbildningsförvaltningen, och leds av en arbetsmarknadschef. Avdelningen är organiserad i fyra enheter med en enhetschef i respektive enhet.

Arbetsuppgifter
Enheten för unga kommer att startas upp under hösten 2019. Enheten kommer innehålla verksamhet riktad till målgruppen 16–25 år, vilket innefattar bland annat kommunens aktivitetsansvar (KAA) och ett jobbtorg för unga. I dagsläget finns de flesta verksamheterna som kommer att ingå i enheten, och enhetschefens uppdrag initialt blir att forma verksamheterna till en enhet, med exempelvis gemensamma rutiner, processer och arbetssätt. Enhetschefen har personal-, arbetsmiljö-, verksamhet- och budgetansvar.

En viktig del i arbetet är samverkan, internt såväl som externt. För aktuell enhet med framförallt gymnasieskolan, men även med Socialförvaltningen, Vuxenutbildningsenheten och Arbetsförmedlingen. Vidare samverkar enheten med övriga kommunala förvaltningar, fackliga organisationer, myndigheter och näringslivet. Enhetschefen ingår i AMA:s ledningsgrupp där planering för kommunens arbetsmarknadsinsatser sker. AMA:s uppdrag styrs av politiska beslut och ansvarsområdet kan komma att förändras.

Kompetenskrav
Högskoleutbildning inom området samt kunskap och ledarskapserfarenhet krävs och vi förutsätter goda kunskaper om arbetsmarknaden. Vi söker en enhetschef med kommunikativ förmåga och som kan driva förändringsprocesser, kan samarbeta och skapa ett gott arbetsklimat. Viktiga egenskaper för att lyckas i uppdraget är förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning och utvecklings- och förändringsarbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Upplysningar
Rickard Boson, Arbetsmarknadschef 036 10 61 61
Amanda Nygren, SACO 036 10 26 26
Torbjörn Åhl, Vision 036 10 59 95
Fler fackliga representanter når du via nedanstående länk

Länk: Fackliga representanter (http://www.jonkoping.se/fackligaubf)


Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.