Universitetslektor i medicinsk etik inriktning forskningsetik

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Lund
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Anställning
En anställning som universitetslektor i medicinsk etik med särskild inriktning forskningsetik.

Anställningen är en tillsvidareanställning med placering tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Forskningsetik
Utbildning i forskningsetik är idag en obligatorisk del av forskarutbildningen vid medicinska fakulteten. Kurs i forskningsetik ska framöver vara obligatorisk för alla nyantagna doktorander vid Lunds universitet. Utbildningen ska säkerställa att alla som fullföljer universitetets forskarutbildning erhåller färdighet i att etiskt analysera sin egen och andras forskning, samt får kunskap om forskningsetiska principer och vetenskapliga normer och/eller avvikelser samt får vetskap om gällande bestämmelser. Avdelningen för medicinsk etik har fått i uppgift att utveckla utbildningen i samarbete med övriga fakulteter. Utvecklingen har inletts 2019 och utbildningen ska vara fullt utbyggd 2021. Kursen omfattar tre högskolepoäng och innehåller både gemensamma och disciplinanpassade moment. Den aktuella anställningen knyts till utbildningen.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga uppgiften består av undervisning i forskningsetik för doktorander vid Lunds universitet. Till undervisning räknas kursansvar, kursledning samt kursadministration. Även annan undervisning inom tillämpad etik på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå kan bli aktuell. Som del i lärarlaget förväntas den anställde bidra i det dagliga arbetet på avdelningen samt med kort varsel delta i planeringsmöten eller bistå i olika undervisnings- och handledningsmoment. Alla medarbetare förväntas bidra till ämnets forskningsmiljö, genom att till exempel medverka vid seminarier, utveckla forskningsnätverk och söka forskningsmedel. Innehavaren förväntas driva egen forskningsverksamhet och därtill utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som universitetslektor såsom administrativa arbetsuppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt representera ämnet nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.