Postdoktor, kol- och kväveomsättning i jordbrukssystem

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1
Institutionen för ekologi
Inom ekologiinstitutionen tar vi fram kunskap som kan användas för effektiv naturvård och viltförvaltning, verkningsfullt växtskydd och uthållig skogs- och jordbruksproduktion. Vi studerar effekter av klimatförändringar på mark, växter och djur. Vi försöker även finna lösningar för att bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald, bekämpa skadegörare och minska jordbrukets klimatpåverkan. Dessa kontrasterande mål kräver god kunskap om ekologiska samspel i naturen. Verksamheten är inriktad på populationer, organismsamhällen och ekosystem.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoktor som vill arbeta i vår grupp med kol- och kväveomsättning i jordbrukssystem. Forskningen handlar om hur odlingsåtgärder inom jordbruket påverkar kol- och kväveomsättningen. Vi har tillgång till stora databaser från fältförsök, inventeringar, miljöövervakningssprogram, eddy-flux data och regional jordbruksstatistik som vi använder i modeller. Vi utvecklar verktyg för rådgivning inom jordbruket, utvärdering av ekosystemtjänster, livscykelanalyser och nationell miljö- och klimatrapportering. Du förväntas bedriva forskning om kol- och näringsflöden i jordbrukssystem. Arbetet handlar om statistisk analys och modellering på fält och regional nivå. Tjänsten är delvis kopplad till pågående projekt om kolinlagring i mark, men kommer det att finnas tillräckligt med frihet för att utveckla egna forskningsidéer i samarbete med din mentor och andra.

Kvalifikationer:
Du måste ha en doktorsexamen i agronomi, ekologi, markvetenskap, miljövetenskap eller motsvarande som inte är äldre än 3 år och måste ha arbetat med kol och/eller kväveomsättning i terrestra system. Dokumenterad erfarenhet av utveckling eller användning av mark- eller ekosystemmodeller är önskvärt. Färdigheter i matematik, programmering (t.ex. SAS eller R), GIS och statistik är meriterande. Utmärkt kommunikationsförmåga i engelska i tal och skrift förväntas.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-06.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Sista ansökningsdag
2020-06-06