Kurator/Föräldrarådgivare till enheten Förebyggande och uppsökande 0-20 år

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Huddinge
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
2
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Kurator/föräldrarådgivare kommer att ingå i enheten Förebyggande och uppsökande 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår kommunens fyra familjecentraler, föräldraskapsstöd, gruppverksamheten Fridlyst samt kommunens fältsekreterare. Enhetens uppdrag är att jobba förebyggande, uppsökande och samverkande kring barn och unga 0-20 år.
Familjecentralen erbjuder blivande föräldrar samt föräldrar med barn 0-6 år en mötesplats där ett samlat och tidigt stöd finns lättillgängligt. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan socialtjänsten, BVC, barnmorskemottagningen samt barn och utbildningsförvaltningen. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att tidigt upptäcka och tillgodose olika behov. Vi vill nu utöka möjligheten till att fler föräldrar kan få stöd i sitt föräldraskap genom att utveckla verksamheten till föräldrar med barn 6-12 år. Detta i nära samverkan med skolan, framförallt i Flemingsberg. Arbetet kommer även att ske i nära samarbete med våra fältsekreterare. Vi har under året startat upp liknande arbete tillsammans med skolan i Vårby, där två föräldrarådgivare är anställda. Tjänsten är tidsbegränsad till 2020-12-31 men med möjlighet till förlängning.

-

Arbetsuppgifter
Vi har sedan början av året, i nära samarbete med skolan påbörjat ett projekt för att utöka vårt stöd till föräldrar med barn i åldern 6-12 år. Arbetet sker i nära samverkan med skolan. Arbetet är uppsökande, vilket kan innebära hembesök, deltagande på föräldramöte och liknande. Det kommer att finnas möjlighet till att vara med och forma verksamheten utifrån de behov som kommer fram under projektet. Som föräldrarådgivare kommer ditt arbete att innehålla information och rådgivning individuellt och i föräldragrupper, psykosocialt stöd utifrån föräldrarollen samt individuella samtalskontakter. Stöd i att länka vidare till andra delar av socialtjänsten eller annat stöd som kan behövas. Vi har startat upp denna verksamhet i Vårby och har nu för avsikt att starta upp liknande verksamhet i Flemingsberg.
Ditt arbete bedrivs i samarbete med kollegor inom enheten såsom familjecentralen, föräldraskapsstöd samt fältsekreterare, skolan, socialtjänstens övriga verksamheter samt andra samarbetspartners.


Din profil
Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig akademisk utbildning. Det är önskvärt att du har minst 5 års erfarenhet av kvalificerat arbete med barn och familj inom öppenvård och/eller socialtjänst eller på utrednings/behandlingsinstitution. Vi söker medarbetare med god förmåga att samarbeta med andra professioner samt arbeta med familjer med olika kulturell bakgrund. För ett framgångsrikt arbete behöver du vara relationsskapande, lyhörd och ha förmåga att skapa förtroende. Du ska även kunna planera och strukturera ditt arbete. Vi lägger också stor vikt vid att du är initiativtagande och stimuleras av att driva aktiviteter i verksamheten.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Sista ansökningsdag
2020-05-30