Programbibliotekarie Hallunda bibliotek

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Botkyrka
Bransch: 
Kultur, Media
Antal tjänster: 
1
Kultur och fritidsförvaltningen, med drygt 200 anställda, svarar för att det finns ett rikt kultur-, och idrottsliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun. Vi ansvarar för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker.

Bibliotek Botkyrka består av sex bibliotek, alla formade i nära samspel med sina närområden och med invånaren som medaktör. Med stöd i kommunens ledord öppen, ansvarstagande, modig och energisk intar vi alltid medborgarens fokus. Biblioteksverksamheten i Botkyrka ska vara en motor i arbetet med lokal demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och interkulturalitet, och verka för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bidra till att minska ojämlikheten mellan resursstarka och resurssvaga, bidra till interkulturella möten, demokratiutveckling och höjd kunskapsnivå. All verksamhet inom Bibliotek Botkyrka utgår från mänskliga rättigheter, demokrati och interkulturella förhållningssätt. Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla. Genom omvärldsorientering, experiment och nyskapande arbetar vi utifrån Botkyrka kommuns devis "Långt ifrån lagom". Vi utgår från att det är en styrka att äga flera språk.

Hallunda bibliotek har ett särskilt uppdrag i organisationen, som gäller arbetet med medier på alla språk utom svenska, engelska och de nationella minoritetsspråken.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en nätverkande programbibliotekarie till Hallunda bibliotek! Du har huvudansvar för att tillsammans med dina kollegor fylla biblioteket med program och aktiviteter. Öppen scen-program, familjelördagar och liknande.

En viktig del i det arbetet är att skapa varaktiga relationer och nätverk med andra aktörer i närområdet. Du deltar också i arbetet med att utveckla hela Bibliotek Botkyrkas programverksamhet. Du kommer även medverka till arbetet med bibliotekets kommunikation, bland annat genom arbete med webb och sociala medier, tillsammans med övriga bibliotekarier.
Utifrån bibliotekets uppdrag bedriver du språkutvecklande arbete med utgångspunkt både i lättlästa och språkutvecklande medier och i muntligt berättande och andra uttrycksformer än den skrivna texten.
Du arbetar utåtriktat och utforskande med det livslånga lärandet i fokus. Genom aktivt nätverksarbete skapar du relationer över tid med sfi och andra samarbetspartners och därmed representerar du och för med dig biblioteket även utanför biblioteksrummet.

Du ingår i Hallunda biblioteks arbetsgrupp för vuxenmedier med uppgifter såsom inköp och gallring. I rollen ingår idag särskilt ansvar för områdena språkvetenskap och lättläst riktat mot vuxna.

Du ingår i Hallunda, Alby, Fittja biblioteksenhet med totalt 19 medarbetare. Hallunda bibliotek är din dagliga arbetsplats. Du tjänstgör kvällar och helger enligt schema, samt som programbibliotekarie, en hel del utöver vanlig bemanning av informationsdisken, då många program sker på kvällar och helger.


KVALIFIKATIONER
Vi vill att du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår de resultat verksamheten, enheten och du som individ satt upp.

Du måste vara utåtriktad och socialt aktiv i den här rollen. En stor del av tjänsten handlar som tidigare nämnts om att skapa kontakter och underhåller relationer.

Det finns ett stort behov av att du kan vara strukturerad. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.

Som i alla arbetsgrupper behövs det samarbetsförmåga. Du är den som ska se till att alla är delaktiga i programarbetet och då krävs det att du arbetar bra med andra människor.

Det är viktigt att du är uthållig och arbetar på tills projekt är avslutade och resultat uppnådda.ÖVRIGT
Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska.
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat.


Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.