Biträdande rektor till Gruvan och Tystberga skolor

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Nyköping
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbiblioteket och barnkultur.

Vår F-6 organisation består av 14 grundskolor och en grundsärskola uppdelade i 9 olika rektorsområden. I varje rektorsområde finns en rektor, flera biträdande rektorer och ett elevhälsoteam där olika professioner ingår. Med skolor på landsbygd och i tätort arbetar vi med att öka likvärdigheten och integrationen på och mellan skolorna samt stärka kvaliteten i den kommunala grundskolan.

Gruvans skola Långberg och Brandkärr samt Tystberga skola tillhör skolområde B. I området arbetar ca 140 vuxna och 700 barn. På Långberg och Tystberga skola finns årskurs F-6 samt fritidshem och på Brandkärr har vi åk F-3 och fritdshem. På Långberg har vi dessutom en grundsärskola för åk 1-6 med tillhörande fritidshem. Vi har ett elevhälsoteam som består av skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger och en skolpsykolog samt ett team som arbetar med stöd och support. I det teamet finns administratörer, IKT-pedagog, skolbibliotekarie och vaktmästare. Ledningsgruppen består idag av rektor samt fyra biträdande rektorer med olika avgränsade uppdrag. Ledningsgruppen arbetar tätt tillsammans för en likvärdig skola och ett tryggt ledarskap. Just nu samarbetar vi med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola och vi har regelbundna handledningar med personer från Linnéuniversitetet.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande rektor ansvarar du för att ge eleverna i verksamheten bästa möjliga förutsättningar i sin utveckling och sitt lärande. Du kommer få möjlighet till teamarbete med eget ansvar. Att ta vara på varje medarbetares engagemang och kompetens är en förutsättning för att lyckas i uppdraget.
Du kommer att ha ett operativt ansvar för elever, personal, budget, arbetsmiljö och den pedagogiska verksamheten. Som biträdande rektor är du även en del av skolans elevhälsoteam.

Du får ett avgränsat och tydligt uppdrag som biträdande rektor och tillsammans i ledningsgruppen tar vi ansvar för de svårigheter och utmaningar som du kan möta i vardagen.
Du kommer att få huvudansvar för vår grundsärskola och vårt team kring stöd och support. Det innebär att du dels kommer att vara chef och pedagogisk ledare för lärare och annan pedagogisk personal samt för administrativ personal.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har någon form av pedagogisk högskoleexamen eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig. Meriterande är om du tidigare arbetat som chef inom skola eller administration och erfarenhet av arbete inom grundsärskola.

Då du kommer att ha ansvar för vårt team kring stöd och support ser vi gärna att du har erfarenhet av frågor som IKT, administration, fastighetsfrågor och frågor kopplade till fysisk arbetsmiljö. Vidare har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Som ledare har du förmåga att:
- tydliggöra politiskt och nationellt fastställda mål och ramar, samt ta ansvar för att målen verkställs i det dagliga arbetet
- vara en förebild och kulturbärare för ett öppet, ärligt och tillåtande arbetsklimat
- skapa trygghet genom struktur, vara öppen, kommunicera tydligt, ställa realistiska krav samt följa upp resultat- ta ansvar för att skapa de rätta förutsättningarna så att medarbetarna upplever arbetet meningsfullt, blir uppmärksammade och ges förutsättning att aktivt kunna påverka sitt dagliga arbete
- visa respekt för medarbetarna och tillit till deras förmåga att ta ansvar

Som person är du driven, ödmjuk och engagerad och engagerad i att göra positiv skillnad för alla elever. Oavsett bakgrund och erfarenhet fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets
viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.