Vikariat administratör 100%

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Simrishamn
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Välkommen till Simrishamns kommun, som ligger i hjärtat av Österlen, känt för sitt rika kulturliv och sin vackra natur.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring och bidrar till att alla boende och verksamma i Simrishamns kommun ska kunna leva ett gott liv.

Vi skapar planer för framtidens Simrishamn, tar hand om kommunens byggnader, mark och hamnar, gör kartor, ger tillstånd för bygglov, planerar stadens trafik, bygger gator, broar och gång- och cykelbanor, tar hand om parker och grönområden, bidrar till så att vi har en god stadsmiljö, levererar vatten- och avloppstjänster, städar lokaler, lagar mat, skottar snö och sopar gator och mycket, mycket mer!

Arbetsuppgifterna är omväxlande och vi arbetar mycket under eget ansvar.


ARBETSUPPGIFTER
Som administratör i hamnen kommer du vara hamnchefens högra hand och spindel i nätet i verksamheten. Det är en mångsidig roll, som innefattar hamnens ekonomiska administration, service gentemot hamnens kunder och en lång rad insatser i den dagliga hamndriften.

Den ekonomiska administrationen omfattar kontering, fakturering, debitering, administration av investeringar, avstämning av balans mot konton, bokningar i ekonomisystem och ekonomisk uppföljning av hamnens verksamhet. Du kan även komma att bistå i upphandling av varor och tjänster samt hantering av avtal.

Kundmottagningen handlar om flexibelt bemötande av kunder i såväl småbåtshamn som handelshamn. I småbåtshamnen kommer du bland annat att sköta båtplatsadministration, försäljning och administration av elkort samt påfyllnad mot båtägare. I handelshamnen administrerar och synkroniserar du fartygsanlöp, lager och magasin, hyror, sjöbodar och arrenden.

Övrig administration omfattar beredning av hamnverksamhetens ärenden till samhällsplaneringsnämnden, registrering av handlingar i diarium och i hamnverksamhetens arkiv, kontakt med städ- och vaktboklag, beställning av drift och underhåll av allmän plats, utskick av hamnverksamhetens nyhetsbrev, kontakt med myndigheter och konsulter exempelvis gällande muddringsrapportering och miljörapportering.

I hamnen jobbar vi i ett team där alla roller kompletterar varandra och bildar en helhet. Därför är intern kommunikation en viktig del i tjänsten, som du också kommer ägna mycket av din tid åt.

Du blir en del av Samhällsbyggnadsförvaltningens nya enhet Administrationen, som bildades i januari 2021 i samband med att förvaltningen övergick i en ny organisation. Hos oss finns medarbetare med flera olika kompetensområden men med den gemensamma målsättningen att effektivisera och underlätta för Samhällsbyggnadsförvaltningens olika verksamheter.

Du deltar i såväl hamnenhetens som administrationens verksamhetsmöten och arbetsplatsträffar, och ger service till hamnens gäster under öppettiderna, 8-16 varje vardag.


KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen som administratör i hamnen har du erfarenhet av hamnadministration, hamn- och sjöfartslogistik eller annan erfarenhet/utbildning som av oss bedöms likvärdig. Erfarenhet av ekonomisk administration i politiskt styrd organisation är meriterande. Erfarenhet av kundservice är meriterande. Hamnverksamheten digitaliseras successivt, så det är av vikt att du har god datorvana och är van användare av Officepaketet.

För att passa för rollen och trivas i hamnverksamheten ska du vara serviceinriktad, självgående, kvalitetsmedveten och samtidigt arbeta för att leverera lösningar. Du har god administrativ förmåga och formulerar dig väl i tal och skrift. Du samarbetar gärna, och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan själv organisera, prioritera och strukturerar arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och du kan effektivt ställa om din arbetsdag när oförutsedda händelser inträffar. Ett professionellt och gott bemötande är en självklarhet för dig i alla dina professionella kontakter.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Löpande urval tillämpas och vi förbehåller oss rätten att avsluta rekryteringen när vi funnit rätt kandidat, välkommen med din ansökan redan idag!

För att möta morgondagens utmaningar eftersträvar Simrishamns kommun mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund.

I samband med rekryteringen undanbedes bestämt kontakt från annons-
/rekryteringsföretag.
Sista ansökningsdag
2021-07-02