Avdelningschef infrastruktur till Trafikkontoret

Trafikkontoret Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Bygg, Anläggning, Management, Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1
Typ av jobb: 
Rekrytering till företag

Trafikkontoret ansvarar för att Stockholm ska ha trygga och attraktiva offentliga platser, effektiva transportlösningar och god framkomlighet. Vi planerar, bygger och underhåller gator och torg, så att stockholmarna både vill vistas och kan ta sig fram i den allt tätare staden. För att klara vårt uppdrag är vi 400 kompetenta medarbetare, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en vacker, ren, levande och trygg stad, både idag och i framtiden.

Trafikkontoret som arbetsplats
Trafikkontoret i Stockholms stad arbetar för att vår huvudstad ska vara tillgänglig och attraktiv. Transportsystemet ska göra det lätt att nå ett rikt utbud av arbetsplatser, service och fritidsaktiviteter, och de offentliga rummen ska vara vackra, inbjudande och trygga. Stockholms stad har 153 mil gator, 211 mil gång- och cykelbanor, ett stort antal parker och torg och andra stora ytor med allmän mark.

Om avdelningen
Avdelningen har ca 60 medarbetare som idag är fördelade på fem enheter. Avdelningen har två huvudsakliga uppdrag, dels förvaltning av stadens konstruktioner i gaturummet, som t.ex. broar, tunnlar och belysning, dels genomförande av investeringar i stadens gator, torg och parker. Verksamheten innefattar allt från stora infrastrukturprojekt till mindre gatu- och stadsmiljöförbättringar, drift och underhållsprojekt samt samverkansprojekt med Trafikverket och Region Stockholm. Avdelningen har en central roll i att förvalta och utveckla Stockholms offentliga rum vilket innebär en spännande utmaning och kräver att arbetssätt ses över för att effektivisera verksamheten.

Om tjänsten
Som avdelningschef är du medlem av trafikkontorets ledningsgrupp, och bidrar med strategier och samverkan för att kontoret tillsammans med övriga förvaltningar, bolag och entreprenörer når våra visioner och mål. Du har själv en ledningsgrupp bestående av avdelningens enhetschefer, som tillsammans med medarbetarna ansvarar för verksamheten. Du har personal- och budgetansvar.

Du leder, följer upp och utvecklar arbetet inom avdelningen. Som avdelningschef skapar du förutsättningar för kommande process- och metodutvecklingsfrågor.

Kvalifikationer
Som avdelningschef har du ett stort intresse för Stockholms stad och stadsutvecklingsfrågor, samt en förståelse för helheten i stora utvecklingsprojekt. Du har kunskap om och erfarenhet av verksamhetsutveckling inom projektledning och projekthantering. Du har akademisk examen inom samhällsbyggnadsområdet. Du har aktuell chefserfarenhet inom offentlig sektor och det är meriterande om du har varit chef för chefer.

Personliga kompetenser
Som person är du handlingskraftig, tar fullt ansvar och driver dina frågor framåt. Du är prestigelös och skapar förutsättningar att uppnå goda resultat tillsammans med andra. Du är en trygg och stabil ledare som är tydlig i din kommunikation och du ser till hela verksamheten i ditt strategiska arbetssätt. Du är utvecklingsorienterad och drivs av att förbättra arbetssätt och processer. Du har också ett tydligt fokus på att samverka och skapa goda relationer. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du leder, motiverar och ger förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer. Du är strategisk och ser på sakers långsiktiga betydelse och utifrån det gör du korrekta avvägningar och prioriteringar. Du fattar beslut och agerar utifrån dessa, även under svåra omständigheter. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar.

Mer om Trafikkontoret som arbetsplats
Stockholm växer med närmare 50 personer per dag och fram till 2040 ska 140 000 nya bostäder byggas. Det ställer höga krav på en väl utvecklad infrastruktur och trafikkontoret är en viktig aktör i det arbetet. Vi utvecklar trafik- och stadsmiljön för att skapa god säkerhet och framkomlighet. Vi arbetar med gestaltning av gator, torg, parker och kajer. Ett av våra mål är att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad. Viktiga samverkanspartners i arbetet kring den växande staden är exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen liksom Trafikverket, landstingets trafikförvaltning och våra grannkommuner. Trafikkontoret erbjuder en attraktiv arbetsplats med strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla.

Vad vi erbjuder
Ett utvecklande arbete där du ges möjlighet att vara med och påverka morgondagens Stockholm! Centralt belägen arbetsplats i Tekniska Nämndhusets lokaler med mycket goda möjligheter till samverkan med många olika kompetenser och professioner. Flexibel arbetstid och goda friskvårdsmöjligheter samt goda kompetensutvecklingsmöjligheter.

Övrigt
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Kontakt och ansökan

Ansök genom att klicka på länken "Ansök här" nedan, ansök INTE via Jefferson Wells hemsida!

Ansök här

I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells executive. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta chefsrekryteringskonsulterna Anna Arborelius, tel. 072 537 50 11 eller Rutger Carlheim-Gyllenskiöld, tel. 070 377 53 52. Varmt välkommen med din ansökan senast 18 april 2021.

... Läs mer
Sista ansökningsdag
Sök idag! Tjänsten tillsätts under ansökningstiden