Lärare i Matte/NO 4-9

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Göteborg
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!

Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
* öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
* skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
* öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige och ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan och fritidshem. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 8 800 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Efus är en av Göteborgs Stads övergripande skolverksamheter som vänder sig till elever i behov av särskilt stöd, ofta elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi har verksamheter på två platser i Göteborg och söker nu 49 lärare med behörighet i ma/NO. Tjänsten är förnärvarande placerad på vår mindre enhet i Frölunda. Här går omkring 12 elever fördelade i 2 klasser, åldersblandat åk 7-9.
I vår arbetsgrupp i Frölunda är vi fem lärare och en resurspedagog, inom EfUS totalt arbetar omkring 40 vuxna, lärare, resurspedagoger, fritidspedagoger, elevhälsopersonal, kökspersonal och enhetschefer som jobbar för att eleverna skall nå så långt det är möjligt. Det betyder inte alltid fullständiga betyg men vi skall ge dem så många redskap det bara går för att de skall ha förutsättningar att bli inkluderade samhällsmedborgare.

Vår vision för verksamheten är
• att våra elever ska ges förutsättningar att bli aktivt deltagande samhällsmedborgare
• att, med många olika medel, erbjuda ett sammanhang där elevens funktionsvariation inte är ett hinder
• att erbjuda miljöer där alla bemöts jämlikt och värdigt utifrån sina behov och förmågor
• att med spetskompetens erbjuda elever som har stort behov av särskilt stöd en möjlighet att nå olika individuella mål och utvecklas så långt det är möjligt.

Eftersom det är nödvändigt för många av våra elever att ha en klar struktur och tydlighet under hela skoldagen har vi valt att jobba med klasslärarsystem. Oftast i par med en annan kollega för att täcka upp så många behörigheter som möjligt och för att underlätta och förstärka det ämnesövergripande arbetet, som också är ett av våra prioriterade områden för verksamheten. För de praktisk-estetiska ämnena har vi ämneslärare och ämnessalar som komplement till undervisningen i hemklassrummen. Som klasslärare hos oss har man ett tätt samarbete både med andra lärarkollegor, med resurspedagoger (som finns på gruppnivå i samtliga klasser) och med vår elevhälsa samt med vårdnadshavare.KVALIFIKATIONER
Vi söker behörig ma/NO-lärare, för arbete i åk 7-9 som är intresserad av att arbeta med elever som, på olika sätt, haft det motigt i den vanliga skolmiljön. Viktigt är att du har förmåga att ge eleverna en tydlig struktur i vardagen på ett lågaffektivt sätt och har en bred repertoar av metoder och idéer för att leda eleverna i deras utveckling mot målen.

För att lyckas i din roll som lärare hos oss behöver du vara prestigelös men inte strukturlös. Du behöver vara lågaffektiv men inte mesig. Du behöver ha hjärta och vara personlig men inte vara privat. Här behöver man vara tålmodig och inte sakna förmågan att se även små steg i elevers utveckling mot målen. Här finns möjligheterna och resurserna att vara detektiv, både på grupp- och individnivå, för att leta efter vad som fungerar för varje enskild elev. Det är din fantasi och din kreativitet som sätter gränserna, inte organisationen eller förutsättningarna.

Med hänvisning till lag SFS 2000:873 måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan upprättas.

Det är en fördel om du har B-körkort.

Vi ser fram mot din ansökan.

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.