Universitetslektor i latin (tidsbegränsad anställning)

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-04-30.

Akademisk utbildning i klassiska språk har alltid erbjudits vid Stockholms universitet. Idag ges kurser i grekiska och latin på både grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildningen leder sedan fram till doktorsexamen. Därutöver bedrivs vetenskaplig forskning inom ämnena, både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig sådan samt forskning inom filologi och texteditering. Undervisningen täcker texter skrivna från 700 f.Kr. till förmodern tid. Vid institutionen studerar ett femtiotal studenter klassiska språk. Undervisningen bedrivs i huvudsak av två lektorer och en professor. Vid institutionen finns en aktiv forskningsmiljö med seminarier inriktade mot, bland annat, medeltidsstudier, filosofi, språkvetenskap och litteraturvetenskap.

Arbetsuppgifter
Den romerska kärlekspoesin innehåller några av den antika litteraturens verkliga klassiker som har haft ett stort inflytande på senare litteratur. Texterna ger inblick i den antika tankevärlden och perspektiv på synen på kärlek och på hur denna framställs i litteraturen.

Kursen omfattar olika typer av kärleksskildringar: den upphöjt längtansfulla, den passionerat åtrående, den bittert försmådda, den cyniskt råa, den surt moraliserande, den förföriska, den ömsinta och den hatfyllda. Kursen behandlar främst poeter från senrepublik eller tidig kejsartid (ca 50 f.Kr.-100 e.Kr.). Urval läses ur författare som Catullus, Propertius, Tibullus, Ovidius, Horatius, Sulpicia och Martialis.

Genrer som behandlas är kärlekslyrik, kärlekselegi, kärleksepigram och lärodikt. Kärlekspoesin diskuteras och analyseras ur ett litterärt, socialt och historiskt perspektiv med utblickar mot tidigare och senare poesi. Frågorna behandlar romarnas syn på kärlek, trohet, genus, sexualitet och moral samt förhållandet mellan författare, berättare och rollfigurer. Kursen vänder sig till alla dem som intresserar sig för poesi, litteratur, den antika världen och förstås kärlek! Inga förkunskaper i latin krävs. Alla texter läses i översättning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet (huvudsakligen på universitetsnivå), dels har avlagt doktorsexamen inom ämnet latin eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom närliggande område. Dokumenterad mycket god färdighet i talad och skriven svenska krävs. Kunskaper i latin är meriterande. Den pedagogiska kompetensen ska vara väl dokumenterad så att dess kvalitet går att bedöma. Det är meriterande att ha erfarenhet av undervisning av ovannämnda eller motsvarande kurser. Den sökande ska ha förmåga att samarbeta och sådan lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Störst vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Universitetet kommer vid denna rekrytering främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Sökande ska på begäran kunna lämna referenser.

Anställningsvillkor
Anställningen avser 30 % av heltid (sammanlagt 120 timmar) och är tidsbegränsad från och med den 8 juni 2020 till och med den 30 augusti 2020. Denna utlysning är till för att täcka ett tillfälligt behov inom undervisningen. Ingen forskningstid ingår i anställningen. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Hans-Roland Johnsson, hans-roland.johnsson@su.se, och om anställningsförfarandet av handläggare Maria Tullgren Pearman, maria.tullgren-pearman@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). 

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan:  anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

 


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.