AT-Läkare till Ängelholms sjukhus

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Ängelholm
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
10
Gör skillnad. Varje dag.

Ängelholms sjukhus är ett gott exempel på hur morgondagens vård kan se ut. Här samarbetar både kommunal verksamhet, primärvård och sjukhusbunden specialistvård. Vi upplever att vår lösning skapat en bättre vårdkedja som förbättrar flödet och tillgängligheten för våra patienter.

Vårt sätt att arbeta har även skapat en bättre arbetsmiljö och delaktighet för de anställda. Vi tar vara på personalens iakttagelser och kunskap i det dagliga arbetet och bygger på så sätt en bra vård.

I din roll som AT-läkare hos oss får du ta ett steg fram och ta ansvar redan från början med god handledning. Detta eftersom att vi vill skapa goda förutsättningar för dig att axla din roll som legitimerad läkare och det ansvar som det innebär.

Varje vecka kan du följa en av våra medarbetare på Ängelholms sjukhus Instagramkonto https://www.instagram.com/angelholmssjukhus/. Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar tio AT-läkare med tillträde 10 februari 2020.

Hos oss gör vi allt för att utbilda goda kliniker under AT-tjänstgöringen genom att ge dig som AT-läkare stort ansvar under nära handledning. AT-tjänstgöringen är 18 månader, varav nio månader inom internmedicin och opererande specialiteter inklusive akuttjänstgöring, tre månader psykiatri och sex månader primärvård. Vid AT-tjänstgöringen i Ängelholm är du placerad både på närsjukhuset i Ängelholm och akutsjukhuset i Helsingborg. Du roterar mellan avdelning och akutmottagning. På avdelning tjänstgör du med överläkare, specialist eller erfaren ST-läkare. Du utför vanligt förekommande underläkaruppgifter under handledning. Den avslutande primärvårdsplaceringen sker i Ängelholm eller i närliggande kommuner i upptagningsområdet.

AT-tjänstgöringen inleds med en introduktionsperiod som innehåller olika utbildningsmoment varvat med klinisk tjänstgöring/introduktion tillsammans med avgående AT-läkare, varför vi har avvikande AT-start jämfört med andra sjukhus inom regionen. I introduktionen ingår utöver introduktionsveckan en teambaserad utbildning i akut omhändertagande av svårt sjuk patient och en specifik akutkurs.

Vi erbjuder dig vidare att åka på ett tredagars internat (Regionalt AT-ting) och att delta i STRAMA-utbildning. Under AT-tiden arrangeras även fortlöpande föreläsningar. På varje placering finns en ansvarig studierektor och du tilldelas en personlig handledare. Du har också en personlig mentor som följer dig och din professionella utveckling under hela AT-tiden.

Våra AT-läkare fyller en viktig funktion i vår verksamhet och du upptäcker snabbt att du är en viktig kollega! Vi hoppas att din tid hos oss blir så inspirerande att du gärna vill stanna kvar även efter din legitimation.

Mer information om hur du söker AT hittar du på http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/at

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har svensk läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att göra AT. Tidigare tjänstgöring som underläkare inom svensk sjukvård är meriterande. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3, svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT-tjänst ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat. Kursen behöver däremot inte vara genomförd innan intervjutillfället.

Vi rekryterar AT-läkare med sjukhusets framtida kompetensförsörjning i fokus och fäster därför stor vikt vid att du utöver formella meriter har personlig mognad, omdöme, empati och samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du är engagerad, initiativrik, kommunikativ samt att du har ledaregenskaper. Lokal anknytning kan vara meriterande.

OBS! Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag 23/9. Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Bifoga följande:
* CV som innehåller alla eftergymnasiala utbildningar samt all vårderfarenhet. Uppge titel, klinik och anställningstid.
* Personligt brev, där du har möjlighet att ge en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT hos just oss.
* Läkarexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga Ladokutdrag eller motsvarande.
* Du som studerat till läkare utanför Norden ska bifoga ditt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT och ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige).
* Uppge minst två referenspersoner som vet hur du fungerar i klinisk tjänstgöring. Om du ej har klinisk erfarenhet, ange personer som kan bedöma dig i en annan arbetstagarroll. OBS! Om du bifogat ett rekommendationsbrev, tänk på att inte använda samma person som referens.
Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju.

Intervjuer hålls 17/10 och18/10.

Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus, rekommenderar vi att du begränsar antalet ansökningar till två, varav ett sjukhus ska anges som förstahandsval och ett som andrahandsval. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen.

Vi behandlar ansökningar löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.