MARKNADSCHEF - Sundström Safety AB

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Ljungby
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Sundström Safety AB bildades 1926 och är en välrenommerad och framgångsrik leverantör av högkvalitativa andningsskydd. Företaget är familjeägt och verksamheten omfattar utveckling, tillverkning samt försäljning av produkterna. Verksamheten omsätter ca 450 Mkr och produkterna marknadsförs och säljs i ett 30-tal länder genom väl etablerade samarbeten med distributörer.

Produkterna tillverkas i vår moderna produktionsanläggning i Lagan (Ljungby kommun). Sundström har idag drygt 160 medarbetare. Majoriteten av de anställda arbetar i Lagan, men säljorganisation finns i Europa, Asien och USA. Läs mer på www.srsafety.se

Är du vår nya Marknadschef?

Kombinerar du erfarenhet med nyfikenhet och intresse för modern marknadsföring?

En modern marknadschef behöver ofta driva traditionella marknadsaktiviteter parallellt med marknadskommunikation online och i digitala kanaler. Dataanalys och digitala verktyg som marketing automation-system spelar en alltmer central roll i ett effektivt marknadsföringsarbete. Kraven ökar också på att marknadsavdelningens arbete ska kopplas till företagets övergripande affärsmål och bidra till ökade intäkter.

Som vår nya Marknadschef blir du ansvarig för vår marknadsavdelning. Du rapporterar direkt till Global Business Manager. Rollen blir en nyckelposition i företagets fortsatta utveckling på en global marknad. De senaste åren har inneburit en starkt tillväxt för företaget och vi fortsätter en tydlig satsning med ökad positionering på en internationell marknad. Du får det övergripande ansvaret att planera, genomföra och utvärdera företagets marknadsstrategi och marknadsplan tillsammans med teamet på marknadsavdelningen. Ditt uppdrag innebär både ett budgetansvar och personalansvar.

Ambitionen är att stärka ett redan starkt och etablerat varumärke och därmed bidra till företagets fortsatta tillväxt. Rollen innebär en internationell vardag och det är av yttersta vikt att du håller dig uppdaterad på aktuella förutsättningar på marknaden samt implementerar och informerar organisationen om marknadsplan och marknadsaktiviteter. Du koordinerar och sköter kontakter med externa samarbetspartners inom området och tecknar avtal inom satt budget. Dessutom driver du Sundströms strategi avseende kanalval, nätverk, sponsring, mässor mm.

Din placering är på vårt huvudkontor i Lagan.

Exempel på ansvarsområden:

• Leda, utveckla och följa upp arbetet på avdelningen. Avdelningen består idag av 3 personer.
• Driva och utveckla marknadsfrågor på strategisk och operativ nivå.
• Utveckla företagets varumärke, identitet och image.
• Att tillsammans med Global Business Manager ta fram marknadsföringsstrategier på 1, 2 - och 7 års basis.
• Leda upprättandet av övergripande årlig marknadsplan (baserat på data och analys) och göra uppföljning.
• Att tillsammans med GBM upprätta budget inom givet ansvarsområde.
• Leda arbetet med varumärkes-, marknads- och kundundersökningar.
• Bevaka omvärldstrender och den digital utvecklingen.

Vem är du?

Du har flera års erfarenhet från en liknande befattning i en internationell miljö. Vi sätter stort värde på ditt ledarskap och förmåga att utveckla arbetssätt och organisation samt din erfarenhet av att driva projekt och förändringar. Vi ser positivt på en relevant akademisk bakgrund, god IT-vana och digitala kunskaper inom området marknad som ger dig möjligheter att nå framgång med dagens krav inom marknadsföring.

Som person är du öppen och kommunikativ, där din sociala kompetens skapar långsiktiga affärsrelationer. Du trivs i en miljö med en långsiktig helhetssyn. Du är professionell, driven och målinriktad. Troligen är du också en jonglör... Du har både förmågan att hålla många bollar i luften och prioriterar rätt saker.

- Känner du igen dig? Är det din nästa möjlighet och utmaning? Då ser vi fram emot din ansökan!

I denna rekryteringen samarbetar Sundström Safety AB med Finnveden Säljkraft AB. Ansvarig rekryterare är Johan Sandahl, 0370-302501. Ansök på www.finnvedensaljkraft.se
Sista ansökningsdag
2021-03-20