Skolpsykolog till skola/förskola Centrala Barn och elevhälsan

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Halmstad
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
2
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.
ARBETSUPPGIFTER
Nu utökar vi antalet skolpsykologer i den centrala barn- och elevhälsan. Som psykolog i skola och förskola i Halmstad kommun har du din arbetsplats på Resurscentrum Kärnhuset i centrala Halmstad. Du arbetar i samverkan tillsammans med kollegor från barn- och elevhälsans olika professioner för att ge stöd i ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Du erbjuds kontinuerlig handledning genom en extern handledare. Som del av psykologgruppen (9 kollegor) ges även möjlighet till kollegial handledning och stöttning, i fasta mötesformer såväl som via öppna dörrar över en kopp kaffe. Du har stora möjligheter att själv påverka din arbetstid inom ramen för flextidsavtalet och utförandet i de uppdrag du arbetar med.
Vi erbjuder en stimulerande, omväxlande och rolig arbetsplats där vi möts över professions- och enhetsgränser och där du får möjlighet att genom fortbildning och forskning växa i din yrkesroll.

Arbetsuppgifter:
Uppdraget innebär en variation av arbetsuppgifter som låter dig använda hela din psykologkompetens utifrån ett fokus på förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete. Exempel på arbetsuppgifter är:
• handledning och konsultation till förskole- och skolpersonal
• utbildning/fortbildning av personal
• deltagande på lokala EHT utifrån ett skolutvecklingsperspektiv
• psykologiska bedömningar gällande intellektuell funktionsnedsättning
• samverkan med externa aktörer och vårdgivare
• grupp- och organisationsutveckling

Vi söker dig som är nyfiken och intresserad av att utifrån psykologisk kompetens stötta vuxna verksamma i förskolans och skolans värld i deras möten med barn och elever. Du bidrar med kritiskt tänkande, analys och eftertänksamhet i kombination med samarbetsförmåga och en ödmjukhet för andra perspektiv och kompetenser.
Som psykolog vet vi att du har goda kunskaper avseende organisations-, utvecklings- och neuropsykologi samt testmetodik. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som skolpsykolog, erfarenhet av handledning och konsultation samt erfarenhet av organisationsutveckling. Vikt läggs vid personlig lämplighet.

En av tjänsterna är en tillsvidare psykologtjänst samt en tidsbegränsad anställning ptp-psykologtjänst. Meddela vilken tjänst du söker i ansökan.KVALIFIKATIONER
Examen från psykologprogrammet samt för tillsvidaretjänsten Leg. Psykolog.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag
2021-02-14