Postdoktortjänst: Narrativ om miljöförändringar i högarktis

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Institutionen för ekologi
Institutionen för ekologi kombinerar forskning i grundläggande ekologi med tillämpad forskning om naturvård, djurförvaltning, skogsbruk och växtskydd. En stor del av forskningen är tvärvetenskaplig och omfattar i ökande grad samarbete med samhällsvetenskapliga forskningsmiljöer såsom institutionen stad och land. Miljöövervakning, miljökommunikation, samverkan och naturresursförvaltning utgör såväl nyckeluppgifter för universitetet i helhet, som aktuella forskningsområden för båda institutionerna. Postdoktortjänsten är lokaliserad i skärningspunkten mellan dessa frågor och syftar till att bidra med kunskap som är relevant för hanteringen av miljöförändringar i högarktis.  

Projektbeskrivning:
Människor som bor, arbetar och utforskar olika delar av Arktis utvecklar en mångfacetterad, komplex och relationell förståelse för sin miljö. Det är dock sällan denna typ av kunskap får inflytande i förvaltningen. Istället används miljöövervakningsprogram som syftar till att fånga upp och kartlägga förändringar i den fysiska miljön. Dessa miljöövervakningsprogram är viktiga men deras användbarhet för förvaltning och vardagsliv begränsas av att de ofta har ett smalt fokus och täcker korta tidsperioder. Holistiska beslutsunderlag för hantering av komplexa och snabbt föränderliga arktiska förhållanden kräver systematisk kartläggning av och förståelse för människors upplevelser och berättelser om miljöförändringar. Postdok-tjänsten är del i ett Belmontfinansierat internationellt projekt – SVALUR – med partners från USA, Norge, Nederländerna och Sverige. SVALUR syftar till att bygga resilienta beslutsunderlag och bidra med kunskap kring anpassning i Svalbard som geopolitisk region genom att komplettera befintliga miljöövervakningsprogram med narrativa och kvalitativa metoder som ska fånga upp berättelser och personliga erfarenheter av miljöförändring .

Arbetsuppgifter:
Postdoktorforskaren kommer att utveckla metod för, och genomföra och sammanställa, studier av hur människor som lever, arbetar och utforskar Svalbard upplever och förstår miljöförändringar i Arktis. Studierna kommer omfatta djupintervjuer och analys av berättelser i tal, text, webforum och sociala medier. Resultatet kommer att ge kandidaten möjlighet att utveckla en användbar och holistisk förståelse för långsiktiga miljöförändringar i Arktis, och samtidigt belysa hur befintliga miljöövervakningsprogram kan bli mer uppmärksamma på människors erfarenhet och därmed bli mer relevanta för dem som lever och vistas i Arktis. Den valda kandidaten kommer utveckla sin förmåga att arbeta inter- och transdisciplinärt inom området miljöresiliens. Arbete förutsätter fältarbete på Svalbard under flera längre perioder. Postdoktorforskaren kommer att samarbeta med forskare vid Avdelningen för miljökommunikation, SLU, samt vid Stockholm Environment Institute.

Kvalifikationer:
Vi söker en motiverad kandidat som har doktorsexamen i samhällsvetenskap, humaniora eller annan relevant tvärvetenskaplig inriktning, eller som då ansökningstiden för postdoktortjänsten löper ut har ett datum bokat för disputation. Förtrogenhet med miljövetenskap och/eller miljöövervakning är en fördel. Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet av att göra intervjuer och analyser av kvalitativa data inklusive berättelser och narrativ. Kandidaten ska ha god förmåga att konceptualisera resultat och kunna utrycka sig väl muntligt och skriftligt på engelska. Förmåga att tala och läsa ett skandinaviskt språk är en fördel. God samarbetsförmåga, självständighet, kreativitet, arbetskapacitet och social och kulturell lyhördhet värdesätts. Urval av kvalificerade kandidater baseras på skriftlig ansökan. Ett urval av kandidater som bedöms vara kvalificerade och har relevant kompetens kommer kallas till intervju. Företräde ges till kandidater som har tagit doktorsexamen för mindre än tre år sedan då ansökningstiden för postdoktortjänsten löper ut. Ansökan ska vara författad på Engelska och innehålla en beskrivning (max en A4 sida) om varför du söker tjänsten, CV samt namn på tre referenspersoner. 

Placering:
SLU Uppsala, Sweden

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-05-08.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.