Specialpedagog till Arena Utbildning, Östersund

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Östersund
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Specialpedagog/speciallärare till Arena Utbildning Östersund
Tillträde efter årsskiftet, med placering i Östersund.
Arena Utbildning är ett utbildningsföretag som bedriver vuxenutbildning på uppdrag av drygt 70 kommuner, Arbetsförmedlingen, Yrkeshögskola samt privata företag/arbetsgivare, där vi skräddarsyr utbildningar så att de matchar specifika behov på arbetsmarknaden. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar, exempelvis yrkesutbildning inom Vård och omsorg, Barn och fritid, Lager och logistik, Hotell och turism, Tandsköterska, samt Svenska för invandrare, grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser.
Utbildningarna är flexibla och individanpassade, samt svarar mot höga kunskapskrav med god kvalitet i en positiv studiemiljö. Utbildningen planeras utifrån den studerandes tidigare studier och yrkeserfarenhet. Vi använder IT som ett naturligt verktyg i det dagliga arbetet.


Tillsammans med oss på Arena Utbildning är du med och bygger framtidens vuxenutbildning för blivande undersköterskor, barnskötare, lagerarbetare med flera. Du har engagemang och drivkraft att vara med och utveckla och expandera Arena Utbildning inom dina ansvarsområden, samt skapa de bästa tänkbara förutsättningar för att våra elever ska nå sina mål. Det innebär att du har god samarbetsförmåga, ett coachande förhållningssätt och är intresserad av att arbeta i en mångkulturell miljö.
Som specialpedagog spelar du en mycket viktig roll i vår organisation, för både elever och dina kollegor. För våra elever är du en person som hjälper dem att lyckas i yrkes-, studie- och samhällsliv. Du är också ett stöd för dina lärarkollegor, då du med din specialkompetens kan bidra med nya infallsvinklar.
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande arbetsplats, där du har stora möjligheter att påverka och lägga upp ditt arbete tillsammans med dina kollegor.
Vi söker en initiativrik speciallärare/specialpedagog, som har engagemang och drivkraft att vara med och utveckla vår verksamhet samt skapa de bästa tänkbara förutsättningar för att våra studerande ska nå sina mål. Du är lösningsorienterad, har god samarbetsförmåga och driver frågor inom ditt område, sprider och delar den kunskapen inom organisationen. Du är väl insatt i Skolverkets regler och riktlinjer samt styrdokument för speciallärare/specialpedagog Du kommer att ingå i ett specialpedagogiskt team, där du arbetar tillsammans med berörd lärare, studie- och yrkesvägledare och elever. Vårt mål är att erbjuda alla våra elever möjligheten att lyckas i sina studier utifrån var och ens individuella förutsättningar.
Du ansvarar för att:
· handleda elever i behov av specialpedagogiskt stöd
· ha väl fungerande rutiner för att kartlägga elever i behov av särskilt stöd.
· introducera och följa upp arbetet med elever
· stötta den ordinarie läraren och ha beredskap att bidra med anpassningar lämpade för undervisning i den ordinarie klassen
· utforma och dokumentera handlingsplaner som gagnar elevens utveckling mot måluppfyllelse
Meriterande
· Behörig SFI-lärare/arbetat inom SFI
· Datorvana och erfarenhet av att arbeta med digitala hjälpmedel
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag
2020-11-08