Stödpedagog teckenspråk till Kaggeledsbacken

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Göteborg
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen.

Förvaltningen för funktionsstöd söker dig med både mod och lust att vara med och skapa och utveckla en ny förvaltning. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse att leda och utveckla verksamheter. Du kommer verka i sammanhang där helhetsperspektiv, engagemang och stort intresse för ledarskap efterfrågas.

Förvaltningen består av ca 5000 medarbetare. Våra verksamheter består av myndighetsutövning inom LSS/SoL samt insatser såsom boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, ledsagning etc.

ARBETSUPPGIFTER
Kan du teckenspråk? Har du god samarbetsförmåga? Då kan du vara rätt person för oss!

Vi söker nu en stödpedagog som med sin erfarenhet och kompetens vill vara med och arbeta inom vår verksamhet. Brukarna har intellektuella, psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar. Arbetsgruppen består av stödpedagog samt stödassistenter. Förstaspråket på verksamheten är teckenspråk och några av personalen är själva döva eller har hörselnedsättning. Vi har god kännedom om teckenspråkigas situation och förutsättningar och vi fungerar som brobyggare och länk mellan brukaren och annan vård, myndigheter och samhällskontakter.

Du ingår i ett arbetslag med stödassistenter och stödpedagoger, men mycket samverkan sker även med andra olika professioner som finns kring de boende. Exempelvis har vi ett nära samarbete med våra metodutvecklare. I rollen som stödpedagog stöttar du våra boende i det dagliga livet, bland annat genom att ge omvårdnad, hantera läkemedel efter delegering och sköta social dokumentation. Vidare kommer du tillsammans med enhetschef ansvara för processen kring dokumentation, metod- och kvalitetsutveckling på boendet samt ingå i ett nätverk inom staden med andra stödpedagoger inom verksamhetsområdet.

För att möta framtida utmaningar arbetar vi fortlöpande utifrån ett gemensamt utvecklingsprogram. En strategisk fråga för oss är systematisk uppföljning av kvalitén och nyttan av våra insatser ur brukarnas perspektiv där vi lär oss av dem vi är till för. Genom att analysera resultaten/utfallen kan vi öka våra kunskaper om vilka insatser som ter sig verkningsfulla, och därmed fokusera på att åstadkomma ökat mervärde och brukarnytta.

Som stödpedagog går du på ett arbetsschema med både dags-, kvälls, och helg-tjänstgöring. Vi använder Time-Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning eller KY-utbildning inom området. För att kunna hjälpa våra brukare på bästa sätt är det viktigt att du har erfarenhet av personer med intellektuella, psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar. Du behöver även kunna teckenspråk för att kunna arbeta i vår verksamhet. Har du kunskap inom AKK (Alternativ kompletterande kommunikation) är det en fördel. Körkort är meriterande.

Verksamheten ställer höga krav på att du har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot såväl brukare, kollegor som anhöriga. Vi ser gärna att du har ett öppet och kommunikativt förhållningssätt. Du tänker nytt, ser möjligheter och bidrar till utvecklingsarbetet inom verksamheten.

Då dina arbetsuppgifter innefattar personlig omvårdnad och stöd värdesätter vi att du i din yrkesroll är lyhörd, stabil och trivs med variation. Sist men inte minst har du ett tydligt engagemang för målgruppen och har brukarens bästa i fokus.

Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Urval påbörjas under ansökningstiden.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista ansökningsdag
2021-01-28