Specialistläkare/Överläkare med inriktning ryggmärgsskaderehabilitering

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Specialistläkare/Överläkare med inriktning ryggmärgsskaderehabilitering

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Verksamhetsområde Rehabilitering och smärtcentrum

Med 8 000 anställda, 1 000 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
Vårt verksamhetsområde, Rehabilitering och smärtcentrum, är under stark utveckling med över 400 medarbetare och har flera unika verksamhetsgrenar. Vid den rehabiliteringsmedicinska enheten rehabiliteras personer som i yrkesverksam ålder drabbats av förvärvad hjärnskada, ryggmärgsskada och neurologiska sjukdomar som MS och Parkinsons sjukdom. Vi har en ryggmärsskadeenhet där vi i nära samarbete med neurokirurgerna vid Akademiska Sjukhuset och andra sjukhus i region Uppsala-Örebro bedriver primär och sekundär rehabilitering efter ryggmärgsskada. Verksamheten arbetar i interdisciplinära team som med sin samlade kompetens tillsammans med patienten planerar och utför rehabiliteringsmedicinska insatser inom slutenvård och öppenvård.

Våra rehabiliteringsinsatser är inriktade så att våra patienter ska få en optimal självständighet i vardagen och möjliggöra återgång till lämplig boendeform och förvärvsarbete med eller utan stöd. I verksamheten arbetar bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer. Under den inledande rehabiliteringen sker en bedömning som syftar till att kartlägga funktionstillstånd och funktionshinder. Under bedömningsfasen formuleras kort- och långsiktiga mål. De dokumenteras i en individuell rehabiliteringsplan för patienten. Målen revideras vartefter rehabiliteringen fortgår.


Ditt uppdrag
Vi söker nu en specialistläkare inom området ryggmärgsskaderehabilitering till vår Rehabiliteringsmedicinska ryggmärgsskadeenhet. Tjänsten är en tillsvidareanställning och förutom att rehabilitera patienter i vår slutenvård och öppenvård kommer du också att handleda under- och ST-läkare, undervisa på läkarprogrammet och andra vårdutbildningar och ha ansvar för patienter med anhöriga.

Dina kvalifikationer
Du är läkare med specialistkompetens inom Rehabiliteringsmedicin med specifik inriktning ryggmärgsskaderehabilitering. Forskarutbildning och forskning är en merit. Du har förmågan att inspirera till förändring, leda och utveckling med ett brett intresse inom ditt specialistområde. Naturligtvis sätter du alltid patienten i fokus och har förmågan att kommunicera dina kliniska bedömningar och beslut. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Önskemål kring forskning kan diskuteras vid anställning.

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringen läggs upp i samråd med sektionschef.


Vill du veta mer?
Sektionschef Per Hamid Ghatan 018-611 49 92

Facklig kontaktperson
UAL nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga samtliga handlingar som styrker din yrkeskompetens.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare