Sjöfartsverket rekryterar Direktör Affärsavdelningen

Nästan all utrikeshandel transporteras till sjöss och hela samhället är beroende av att fartygen når våra hamnar. Sjöfartsverket ansvarar för att detta fungerar, dygnet runt, året om. Vi arbetar för ett effektivt och hållbart transportsystem med sjöfarten som bas. Tillsammans med näringslivet bidrar vi till att stärka sjöfartens konkurrenskraft och samarbetar med andra myndigheter för en effektiv infrastruktur i landet. Vi finns längs hela den svenska kusten och har cirka 1 300 anställda, varav ca 350 finns på kontoret i Norrköping.

Placering: 
Norrköping, Stockholm, Göteborg
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam
Antal tjänster: 
1
Typ av jobb: 
Rekrytering till företag

Arbetsuppgifter:

850 medarbetare i kärnverksamheten söker ny chef

Affärsavdelningen är den största avdelningen i Sjöfartsverket, med 850 medarbetare och omfattar lotsning, underhåll och drift av de statliga farlederna inklusive slussar och kanaler, sjötrafikservice (VTS m.m.), sjögeografisk information och sjömansservice. Affärsavdelningen sjuder av liv, många verksamheter är igång dygnet runt, året om och bidrar i högsta grad att uppnå vår vision "Säkra sjövägar i en hållbar framtid genom maritimt partnerskap". Utvecklingsarbetet sker i stor utsträckning internationellt där vi representerar Sverige i en rad organisationer och driver en rad forskningsprojekt främst inom digitalisering och standardisering av sjöfartsnära tjänster. Affärsavdelningen har idag ledande positioner inom flera områden.

Sjöfartsverket som helhet och inte minst Affärsavdelningen är inne i ett pågående förändringsarbete med många spännande framtidsfrågor och vi vill att du fortsätter den resan. Utmaningarna är många liksom möjligheterna när vi ska fortsätta leverera och samtidigt utveckla tjänster och produktion. Dialogen med sjöfartsnäringen, politiker och i synnerhet internt inom Sjöfartsverket är avgörande. Nuvarande direktör har i sin ledningsgrupp de sju affärsområdescheferna och en biträdande affärsdirektör. Direktören för Affärsavdelningen rapporterar till Sjöfartsverkets Generaldirektör, ingår i Sjöfartsverkets ledningsgrupp och är för närvarande ställföreträdande Generaldirektör.

Vem är du?

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom sjöfartsbranschen på strategisk nivå, du kanske även har arbetat operativt i branschen. Du har examen från universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p). Du har mångårig erfarenhet som ledare och chef, med goda vitsord både från dina medarbetare och chefer, och du har gedigen erfarenhet av att driva frågor om ledarskap och medarbetarskap på ett långsiktigt och engagerande sätt. Du har flerårig erfarenhet av att driva förändringsarbete och att utveckla en verksamhet mot uppsatta mål och du är van att upprätthålla goda relationer med fackliga parter. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba i offentlig verksamhet på strategisk nivå. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

För att lyckas i rollen krävs driv, prestigelöshet och god självinsikt. Din stora integritet och din relationsskapande förmåga gör att du kan bygga starka samarbeten med andra delar i organisationen samt skapa en kultur där vi bidrar till varandras framgång och utveckling. Du leder genom ett kommunikativt, coachande och tillitsbaserat ledarskap som ger medarbetarna möjlighet till delaktighet, engagemang och ansvarstagande. Din förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar har du stor nytta av vid svåra beslut. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.

Varför ska du välja Sjöfartsverket

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vi arbetar aktivt för mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.

Kontakt:

Observera att du söker via länken :

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=217&ProjectId=189984&DepartmentId=11046&SkipAdvertisement=true

Sjöfartsverket samarbetar i denna rekrytering med Jefferson Wells. Ansökningshandlingarna hanteras i Sjöfartsverkets e-rekryteringssystem. Vid frågor angående tjänsten kontakta Rekryteringskonsult Therese Fyhr på therese.fyhr@jeffersonwells.se eller på 011-19 18 98.

Fackliga företrädare:

SACO Benjamin Hell, ST-Sjöfart Tapani Hoffrén, SEKO Bengt-Erik Johansson, samtliga kan nås via vår växel 0771-63 00 00.

Registrera din ansökan senast den 24 mars 2021.

Diarienummer: 21-00777