Är du Fagersta kommuns nästa socialchef?

Som chef i Fagersta kommun, får du stor möjlighet till påverkan och har en viktig roll i att forma och utveckla kommunens framtida moderna socialtjänst.

Placering: 
Fagersta
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1

Vi söker nu en ny drivande och kunnig ledare till Fagersta kommun som får organisationen och medarbetarna att växa och utvecklas

Vad erbjuder vi dig?

Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en god utveckling och ekonomi, bland annat tack vare en omfattande samverkan med närliggande kommuner. En kommun av vår storlek gör att du får större helhetsperspektiv och möjlighet till att vara med och påverka. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 400 invånare.

Att vara ledare i Fagersta kommun innebär att du arbetar värdegrundsbaserat utifrån kommunens värdegrund STAR - samarbete, trygghet, ansvar, respekt. Ett förhållningssätt som möjliggör att du kan leda medarbetare mot uppsatta mål för att skapa bästa möjliga service, trygghet samt att främja individens förmåga till självständighet.

Socialförvaltningen i Fagersta kommun ansvarar för att socialnämndens beslut verkställs och att de verksamheter som vilar på nämndens ansvar utförs. Förvaltningen består av avdelningarna, Individ- och familjeomsorg och Vård- och omsorgsavdelningen. Som socialchef är du anställd av kommunstyrelsen med kommunchefen som närmaste chef.

Vem är du?

Vi söker en rutinerad ledare som vill fortsätta utvecklingen av socialförvaltningens verksamhet för att möta morgondagens utmaningar inom området. Vi ser att du har adekvat akademisk examen med dokumenterad erfarenhet av ledarskap från en politisk styrd organisation.

Du är en kommunikativ och tydlig ledare som genom dina starka ledarförmågor får verksamheten och medarbetarna att växa, utvecklas och nå uppsatta mål. Du ser budgetansvar som en naturlig del av ditt uppdrag.

Som person är du trygg och stabil med väl grundade och tydliga värderingar. Du har mycket god samarbetsförmåga och når framgång genom samsyn och samverkan. Du har förmåga att känna empati för den enskilde, samtidigt som du har ett genuint intresse och välutvecklad fallenhet för att arbeta strategiskt och ha ett brett perspektiv i alla frågor.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort krävs.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll och säkerhetsintervju i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Arbetsbeskrivning

Genom starkt engagemang och kompetenta medarbetare driver och vidareutvecklar du Socialförvaltningen för att nå de gemensamma mål som är satta. Du leder med hjälp av och genom dina chefer. Som ledare är ditt uppdrag att vara den som planerar, leder, samordnar, utvecklar och följer upp verksamheten samt har det övergripande ekonomiska ansvaret.

Socialförvaltningen har ca 500 medarbetare. Du representerar kommunen och driver viktiga frågor både internt och externt. Du har ett nära samarbete med socialnämnden ordförande. Nätverksbyggande och omvärldsbevakning är viktigt för att kunna möta framtida behov och kunna vara öppen för nya lösningar och aktörer på marknaden.

Tillsammans med kommunens övriga ledande chefer och kommunchefen utgör du kommunens ledningsgrupp som tillsammans jobbar ihop för kommunens gemensamma utveckling. Ledningsgruppens arbete är huvudsakligen inriktat på strategisk planering och samverkan ur ett helhetsperspektiv. Arbetet sker i en välfungerande organisation med hög kompetens och ett gott och öppet arbetsklimat.

Kontaktpersoner

I denna rekrytering samarbetar Fagersta kommun med Experis AB. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Experis rekryteringskonsult Marie Gutke på telefon 0155-20 25 86, marie.gutke@se.experis.com eller Carina Riström på telefon 021-15 19 47, carina.ristrom@se.experis.com .

Upplysningar: Socialförvaltningens ordförande: Niclas Bergström, niclas.bergstrom@fagersta.se Kommunchef Karolina Berglund, karolina.bergund@fagersta.se

Facklig företrädare: Vision, Britt-Marie Nohrstedt 0223-44295

Du visar intresse för denna tjänst genom att registrera ditt CV via experis.se

Välkommen med din intresseanmälan!

... Läs mer
Sista ansökningsdag
Sök idag! Tjänsten tillsätts under ansökningstiden