Utredare/administratör till Sektor lärande

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Lerum
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Enheten för elevhälsa och utveckling är en centralt organiserad stödenhet och består av två team: team elevhälsa och utvecklingsledarteamet.
Som utredare och administratör på vår enhet får du möjlighet att både arbeta på bredd och med djup med olika frågor som berör de flesta verksamhetsformerna inom Lerums Sektor lärande. Du kommer till en nyfiken, kreativ och lärande miljö där skickliga kollegor både stöttar och utmanar dig i tanke och handling.
Vår verksamhet genomsyras av ett individanpassat och entreprenöriellt förhållningssätt. Du har en grundsyn och ett arbetssätt som stämmer väl överens med detta förhållningssätt.
Enhetens uppdrag är att stödja förskole- och skolenheterna i det systematiska kvalitetsarbetet samt arbeta med de gemensamt prioriterade utvecklingsområden som identifierats inom sektorn beträffande förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola. Vi arbetar exempelvis med inkluderingsfrågor, elevernas delaktighet, motivation och drivkraft, och att synliggöra lärandet i olika lärandesituationer. I uppdraget ligger dessutom att hantera och driva utvecklingsarbete kring satsningar initierade på kommunal och nationell nivå, samt sprida kunskap utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Vi skapar möjligheter för att lära av andra och varandra. Det sker genom strukturerade former av erfarenhetsutbyte, utifrån litteratur, forskning och beprövad erfarenhet i olika nätverk och forum. Enheten arbetar även stödjande utifrån specifika behov i elevhälsoarbetet.

Läs mer om oss på vår hemsida: www.eeulerum.com

ARBETSUPPGIFTER
Du som vill arbeta hos oss önskar ett arbete som i hög grad blir präglat av din egen drivkraft, du har ett självklart sökande efter möjligheter och en vilja till att vara ett aktivt bidrag till teamens och enhetens verksamhetsutveckling och operativa verksamhet. Ditt uppdrag hos oss är vara delaktig i utredning, hantering och utveckling av processer och kvalitetsarbete. Arbete med hantering och uppföljning av statsbidrag samt löpande arbete med hantering och uppföljning av lärarlegitimationer och behörigheter är viktiga delar i uppdraget. Du fungerar även som enhetens administrativa nav på personal och ekonomiområdet vilket bla innebär att sköta beställningar, fakturahantering, lokalbokning mm. Rollen är serviceinriktad vilket innebär många kontakter såväl inom och utom sektorn. Du arbetar på uppdrag av chefer på enheten i samspel med enhetens medarbetare.

KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har en högskoleexamen inom offentlig förvaltning, statsvetenskap eller liknande. Har du erfarenhet av att arbeta med ta fram underlag, utföra analysarbete och bereda ärenden för beslut i kommunal verksamhet är det en fördel. Har du även erfarenhet av de administrativa system som vi använder idag såsom Heroma, Agresso, Proceedo, Hypergene så är det bra. Du har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Som person är du analytisk, självgående och har modet att utmana. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Har du tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter kommer det att vara meriterande.

ÖVRIGT
Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete.

Inom kommunens verksamheter arbetar cirka
3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare.

Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.